GMP B2-STANDAARD BLIJFT OOK IN 2007 VAN KRACHT

GMP B2-standaard blijft ook in 2007 van kracht Bij de introductie van het GMP+-certificatieschema diervoedersector 2006 (GMP+:2006) is onder meer besloten dat de producenten van industrieel bewerkte voedermiddelen uiterlijk tot eind 2006 gecertificeerd zouden kunnen worden tegen de standaard GMP B2 (voorheen GMP13/QC). In meerdere nieuwsbrieven, onder meer gepubliceerd begin dit jaar, is uitgelegd wat dit voor verschillende soorten bedrijven betekent. Vanaf 1 januari 2007 zouden de volgende situaties gaan gelden voor GMP B2-gecertificeerde bedrijven: Bedrijven die op industriële wijze voedermiddelen produceren, moeten overstappen op de IFIS-standaard van IFSA (international Feed Safety Alliance). Er mogen bij deze bedrijven na 2006 op basis van een initiële of verlengingsaudit geen nieuwe GMP B2-certificaten meer worden afgegeven. Hun eventueel lopende GMP B2-certificaat blijft overigens nog tot eind 2008 geldig. Overige bedrijven (handel, op- en overslag, collectie van granen, etc) zouden kunnen overstappen op een vernieuwde GMP B2. Voor deze bedrijven blijft certificering op grond van GMP B2 vooralsnog ook na 2006 mogelijk. Met betrekking tot het bovenstaande melden wij u het volgende Ad 1). In IFSA-verband is afgesproken dat elk IFSA-lid (te weten: Ovocom, AIC, PDV en Q&S) de IFIS-standaard (IFSA Feed Ingrediënt Standard) gaat integreren in het eigen certificatieschema. De IFIS-standaard zal dus ook in GMP+:2006 worden opgenomen. Dit dient zorgvuldig en in overleg met alle betrokkenen te gebeuren. In verband daarmee zal het bestuur voorgelegd worden om in te stemmen met de mogelijkheid om certificatie op basis van de GMP B2-standaard tot eind 2007 te continueren. Dit houdt dan in dat ook volgend jaar alle bedrijven nog op basis van een initiële of verlengingsaudit tegen de huidige GMP B2-standaard gecertificeerd kunnen worden. Vooralsnog geldt de afspraak dat dit GMP B2-certificaat mag afgegeven worden met een uiterste looptijd tot 31 december 2008. Ad 2) Er wordt momenteel hard gewerkt aan een vernieuwing van GMP B2. De introductie is voorzien begin 2007. Om de implementatie soepel en ook zorgvuldig te laten verlopen, zal er een ruime overgangsperiode worden vastgesteld. Dit is ook een argument om de huidige GMP B2-standaard nog wat langer van kracht te laten zijn. Het Centraal College van Deskundigen Diervoedersector zal hierover in oktober vergaderen, waarna het bestuur in november deze aanpassing kan goedkeuren. Bij een schriftelijke afstemmingsronde zijn echter geen bezwaren naar voren gekomen over het bovenstaande. Men heeft ingestemd om de bedrijven en de certificerende instellingen via deze nieuwsbrief hierover nu al te informeren, zodat zij hierop kunnen anticiperen.