GMP 2006 NIEUW SCHEMA DIERVOEDERSECTOR

Sinds 1 januari 2006 is de GMP-regeling 2003 vervangen door het GMP+ certificatieschema diervoedersector 2006. Bij de opbouw van de standaard is rekening gehouden met de nieuwe norm NEN-EN-ISO 22000. De vernieuwing was volgens het productschap diervoeder nodig om de volgende redenen: – De voormalige GMP+-standaarden waren nog niet gebaseerd op de ISO 9001:2000 en HACCP NL eisen. – De voormalige GMP+-regeling was door de veelheid aan toegevoegde standaarden, regelingen en normen onvoldoende toegankelijk. – De GMP+-regeling wordt vaker door buitenlandse bedrijven toegepast, waardoor de nationale aspecten soms problemen opleveren. – De vaststelling van de Verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europese Parlement en de Raad van 12 januari 2005 tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne. De GMP+ 2006 versie bestaat uit drie groepen documenten, namelijk: A-serie: Voorwaarden voor deelname (o.a. certificatieprocedure, gebruik van beeldmerken, sancties). B-serie: Standaarden (o.a. B1 Productie en bewerking, B3 Handel, B4.1 Wegtransport, B5 op- en overslag en B6 (Teelt) en 15 bijlagen (o.a. productnormen, negatieve lisjt, inspecties en controles, EWS, directie- verklaring, recall, traceerbaarheid, wegtransport)/ C-serie: Eisen en voorwaarden over het toezicht, certificatie en sancties. De nummers van de standaarden waarop audits worden uitgevoert wijzigen met de nieuwe regeling: GMP04 wordt GMPB1 GMP05 wordt GMPB3 (of GMPB1 als de deelnemer activiteiten uitvoert waarvoor GMPB1 van toepassing is) GMP06 wordt GMPB5 (of GMPB1 als de deelnemer activiteiten uitvoert waarvoor GMPB1 van toepassing is) GMP07 wordt GMPB4.1 Voor het totale overzicht wordt verwezen naar het zogenaamde transponeringstabel op www.pdv.nl. Overgangsregeling Algemeen kan worden geconcludeerd dat de eisen in de standaarden zeker niet zijn verminderd. De aangepaste en nieuwe formuleringen in de standaarden bieden wel meer vrijheid. Voor het jaar 2006 is een overgangsregeling van kracht. Het systeem zal ten aanzien van de nieuwe GMP+ 2006 regeling worden getoetst met een controle en/of hercertificatieaudit. Vanaf 1 januari 2007 dienen alle GMP+ deelnemers een overeenkomst te hebben met de certificatie-instelling op basis van GMP+ 2006. Het GMP2003-certificaat is dan niet meer geldig en worden er uitsluitend audits uitgevoerd volgens de 2006-regeling. In de GMP+ 2006 regeling is geen apart GMP logo meer voor wegtransport opgenomen. Er is dan sprake van één beeldmerk, namelijk GMP+.