GIDS OPLEIDINGEN RISICOVOL WERK VAN KRACHT!

Vanaf heden (1 april 2005) is de Gids Opleidingen Risicovol Werk van kracht. De Gids Opleidingen Risicovol Werk is bedoeld voor operationele medewerkers van bedrijven die risicovolle werken uitvoeren in, of voor, de bij de VNCI, VNPI, Deltalinqs, NOGEPA en SIR aangesloten bedrijven. Deze medewerkers moeten in het kader van vraag 3.4 van de VCA 2004/04 voldoen aan de in de Gids gestelde opleidingseisen, als voorwaarde voor het verwerven en/of behouden van het VCA* van VCA ** certificaat van hun werkgever, indien dit bedrijf werkt voor opdrachtgevers in bovengenoemde branches.