GERICHTE CONTROLE GRONDSTOFFEN DIERVOEDERS

De controles van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) naar de kwaliteit van de grondstoffen voor diervoeders blijven in 2008 op het niveau van voorgaande jaren. Wel worden de accenten wat verlegd. In vergelijking met voorgaande jaren wordt in 2008 meer aandacht besteed aan het gebruik van dierlijke eiwitten in voeders voor herkauwers, aan antibiotica, mycotoxinen en niet-toegelaten genetisch gemodificeerde rijst en maïs.

De VWA heeft de geplande controles naar ongewenste stoffen en verboden materialen in diervoeders gepubliceerd in het ‘Nationaal Plan diervoeders 2008’. Het controleprogramma is gebaseerd op de ervaringen van voorgaande jaren en is tot stand gekomen in overleg met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Sinds de BSE-crisis mogen in diervoeder geen dierlijke eiwitten meer worden gebruikt. Na de toelating van vismeel (2005) in diervoeders voor varkens en pluimvee worden meer afwijkingen geconstateerd van het algemene diermeelverbod. De VWA zal zich met name richten op het gebruik van dierlijke eiwitten in voer voor herkauwers (runderen, schapen, geiten). Antibiotica zijn vaak terug te vinden in zogenaamde spoelcharges. Dat is diervoeder waarin resten zitten van eerdere producties met gemedicineerd diervoeder. Onnodig gebruik van antibiotica kan leiden tot resistentie tegen deze geneesmiddelen. De VWA onderzoekt daarom ook in 2008 hoe vaak het voorkomt dat diervoeders onbedoeld antibiotica bevatten. De gegevens worden o.a. gebruikt voor Europees onderzoek.

Mycotoxinen zijn gifstoffen die geproduceerd worden door schimmels. Tijdens oogst en opslag kunnen schimmels groeien in graan, rijst of andere grondstoffen. In 2006 trof de VWA niet alleen het bekende aflatoxine aan, maar ook een aantal andere mycotoxinen. De VWA kijkt in 2008 daarom naar een breed spectrum van deze gifstoffen. Incidenten in 2007 hebben aangetoond dat diervoedergrondstoffen als rijst en maïs. Kleine hoeveelheden niet toegelaten genetisch gemodificeerde organismen kunnen bevatten. Met aangepaste onderzoeksmethoden onderzoekt de VWA met name rijst en maïs uit landen waar rassen worden gekweekt die niet in de Europese Unie zijn toegelaten.