GEEN NIEUWE CCV-REGELINGEN IN 2007

Ondanks andere berichten in de markt, heeft het CCV geen concrete plannen om nieuwe regelingen of vernieuwde versies van regelingen te publiceren. Voor 2007 zullen we het dus blijven doen met de BORG Regeling 2005, de BMI-Regeling 2002 en de PAC-Regeling 2005.

Voor REOB geldt dat voorlopig de bestaande 2005 versie geldig blijft, wel zijn er plannen om een aangepaste en verbeterde versie uit te brengen. Zodra dit bekend is, zullen wij u direct informeren.

Wel gaat NCP Certificatie, samen met de branchevereniging ROMAZO, medio 2007 een nieuwe rolluikenregeling uitbrengen. Deze regeling, die voor iedereen toegankelijk is, zal binnenkort gepubliceerd worden.