FSSC 22000 update naar versie 4.1

Met name om te voldoen aan de nieuwe GFSI-eisen (Global Food Safety Initiative), heeft de FSSC-stichting (Food Safety System Certification) een update gemaakt van hun certificatiereglement. De versie 4.1 wordt per 1-1-2018 verplicht. Tot die tijd kan zowel tegen de versie 3 als versie 4.0 worden gecertificeerd.

De FSSC versie 4.1 vervangt per 1-1-2018 versie 3 en 4 definitief.

Nu al kunnen er “upgrade” audits uitgevoerd worden door certificerende instanties. Het betreffende document is te vinden op de FSSC-website.

Wijzigingen versie 4.1 t.o.v. voorgaande FSSC-versies

De belangrijkste wijzigingen voor gecertificeerde bedrijven hebben met name betrekking op:

 • Er kunnen meer verschillende scopes worden geaudit;
  • Retail;
  • Catering;
  • Transport en opslag;
  • Diervoeders gebaseerd op ISO/TS 22002-6;
  • Productie van chemicaliën.
 • FSSC 22000-Quality: Het is mogelijk het certificaat uit te breiden tot FSSC 22000-Quality, dit is inclusief de ISO 9001:2015 standaard.
 • Er is een nieuw calculatiemodel – de audit zal meer tijd vragen, bijv. bij de upgrade-audit zal minimaal 0,5 dag extra worden gecalculeerd.
 • Er komen onaangekondigde audits, deze moeten worden uitgevoerd binnen 12 maanden na het certificatiebesluit.
 • Er moet een analyse komen gericht op Food Fraud risico’s en op Food Defense-bedreigingen.
 • Opvolging van afwijkingen is aanzienlijk strenger.

Aanvullende eisen FSSC 22000

Daarnaast heeft FSSC 22000 aanvullende eisen gesteld met betrekking tot: uitbesteding van dienstverlening, etikettering, food defense, food fraud prevention, gebruik van logo, allergenen management, recept-beheer voor producten en beheer van natuurlijke bronnen.
Op www.FSSC22000.com is hiervoor een document met verdere uitwerking te vinden (Requirements-for-certification-v4.1).

Zorg dat u op tijd met uw overvang begint

Ook voor de certificerende instellingen zal er veel veranderen. Zij zullen dan ook tijd nodig hebben om de vereiste wijzigingen door te voeren.

De FSSC-organisatie heeft aangegeven in augustus te komen met een aanvullend document waarin de norm-wijzigingen verder worden uitgewerkt. De food-adviseurs van Van Voorst Consult hebben ruime ervaring in het implementeren en onderhouden van een FSSC 22000 systeem. Wij hebben de tools ontwikkeld om u praktisch en toegankelijk te ondersteunen bij deze update.

Vragen, neem contact op via ons contactformulier of bel rechtstreeks met Gijsbert van Voorst via 06 – 54 20 13 35.

Begin op tijd om gemakkelijk naar versie 4.1 over te gaan.

Plan adviesgesprek