FISCAAL VOORDEEL MET DE MVO PRESTATIELADDER!

De Milieulijst 2012 van de MIAVamil-regeling is gepubliceerd. Op deze lijst staan zo’n 360 investeringen die échte milieuwinst opleveren! Als een bedrijf hierin investeert, wordt hier niet alleen het milieu beter van, maar ook het bedrijf zelf kan profiteren van een aantrekkelijke belastingaftrek.

Met ingang van 2012 kunnen bedrijven een aanvraag indienen om hiervoor in aanmerking te komen. Het fiscale voordeel geldt voor bedrijven die investeringen voor apparatuur of civieltechnische werken, die bijdragen aan de realisatie van een milieuwinst volgens de MVO Prestatieladder. Het gaat hierbij om de codes F1147, A1148, B1149 en E1150 van de Milieulijst 2012.