Explosieve toename MVO en milieu-advisering

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is hot. Het aantal certificeringen neemt gestaag toe. Ook zijn er steeds meer niveaus waarop u zich kunt certificeren. En wat blijkt? Meer dan vijftig procent van de gecertificeerde bedrijven (ISO 14001) verdient de investering in het milieuzorgsysteem terug.

Maar wat kunt u hier nu mee doen zult u zich afvragen. Hiervoor kijken wij graag samen met u naar uw organisatie en de manier waarop u invulling wilt geven aan MVO. Zelfs op dit (start)niveau zijn wij graag betrokken bij resultaat!

U kunt denken aan de volgende stappen/niveaus:

  • Milieuvergunningen (wet milieubeheer)
  • Duurzaam inkopen
  • CO2 prestatieladder, milieubarometer of misschien wel uw eigen milieu-dashboard
  • Bedrijfsmilieuplan
  • ISO 14001
  • ISO 26000 vs. de MVO Prestatieladder

Zie voor meer informatie over MVO certificering en bovenstaande stappen de Mileu & MVO pagina. Of maak een afspraak!