Energielabel C kantoren

Energielabel C kantoren | Van Voorst ConsultPer 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken.

Het bevoegd gezag treedt op als handhaver bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw is gevestigd. bent u al voorbereid op deze eis?

De verplichting geldt niet als:

 • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
 • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100 m2 is;
 • het gaat om rijksmonumenten als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening;
 • het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste nog 2 jaar wordt gebruikt;
 • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de onteigeningswet;
 • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
 • de maatregelen die nodig zijn om een energie-index van 1,3 te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

In 4 stappen naar energielabel C (of beter)

Heeft uw gebouw label D t/m G? Dan worden er een 4-tal stappen benoemd om uw pand voor 2023 naar energielabel C te tillen.

 • Stap 1: Vraag een maatwerkadvies aan;
 • Stap 2: Verken financiële regelingen;
 • Stap 3: Voer de maatregelen uit;
 • Stap 4: Laat een nieuw energielabel opstellen.

Energielabel, ISO 14001 en energiemaatregelen

Wat betekend dit voor u? ISO-gecertificeerde bedrijven dienen te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Zeker als u ISO 14001-gecertificeerd bent kan een auditor u vragen naar uw energielabel. Neem deze eis dan ook mee in uw contextmanagement / overzicht van relevante regelgeving en stel als doelstelling dit in de komende periode te regelen zodat u voorbereid bent op 2023.
Ook voor de informatieplicht energiemaatregelen en EED energie-audit zijn dergelijke stappen gewenst zo niet vereist. Wij adviseren u graag bij deze stappen en zorgen voor één praktische aanpak voor al deze punten.
Meer weten of dit punt meteen goed opnemen in uw managementsysteem? Neem dan rechtstreeks contact op met uw adviseur of onze salesmanager Wim van Leeuwen op 06–57 47 69 04.