Energiebesparing nut of noodzaak

Energiebesparing - Van Voorst ConsultEnergie besparen is interessant als ondernemer. Alleen komt u er niet altijd toe dit uit te zoeken, of u wilt nu de investeringen voor verduurzaming niet doen. Energiebesparingen kan echter ook vanuit wetgeving voor u verplicht zijn.

Activiteitenbesluit toegelicht

Vanuit de Wet milieubeheer worden eisen gesteld aan de besparing van energie binnen bedrijven. In het activiteitenbesluit, artikel 2.15, wordt deze energiebesparingsverplichting benoemd en deze wordt verder uitgewerkt in de activiteitenregeling, bijlage 10.

Op basis van het Activiteitenbesluit is een energiebesparingsverplichting van toepassing voor bedrijven:

  • die onder het Activiteitenbesluit vallen en geen milieuvergunning meer hebben, én
  • waarvan het jaarlijkse energieverbruik meer is dan 50.000 kWh elektra en/of 24.000 m3 aardgas, én
  • minder dan 200.000 kWh elektra of 75.000 m3 aardgas.

Indien u in deze groep valt moeten alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder genomen worden. Valt u niet in deze groep, ga dan direct naar de laatste paragraaf voor een praktisch investeringsoverzicht.

Maatregelen verplicht of interessant

In bijlage 10 van de activiteitenregeling zijn erkende maatregelenlijsten opgenomen voor diverse bedrijfstakken en situaties. Deze maatregelen zijn opgesteld in samenwerking met het bevoegd gezag, de omgevingsdiensten en koepel- en brancheorganisaties. Het zijn passende en haalbare maatregelen waarmee u op een praktische manier energie kunt besparen. Er zijn o.a. lijsten voor bedrijfshallen, kantoren, detailhandel, gezondheidszorg, metaalsector of mobiliteitsbranche. Een compleet overzicht is te vinden op www.infomil.nl//energiebesparing. De erkende maatregelen hebben onder meer betrekking op de gebouw-schil, ruimteverwarming, ruimte- en buitenverlichting, faciliteiten of de persluchtinstallatie.

Om niet in de activiteitenregeling te duiken is er een praktische checklist ontwikkeld. Deze checklist vindt u op www.infomil.nl. Dit filterinstrument helpt u bij het vaststellen van energiebesparende maatregelen. Door informatie over uw inrichting in te voeren (bijvoorbeeld de bedrijfstak, de activiteiten, het jaarlijkse energieverbruik, het bouwjaar) selecteert het FEM relevante energiebesparende maatregelen. Deze maatregelenlijst is interessant voor zowel bedrijven die verplicht hiermee aan de gang moeten als de bedrijven die dat niet verplicht zijn. Bijvoorbeeld wanneer een gepland investeringsmoment zich voordoet, zoals onderhoud, oprichting, uitbreiding en/of verandering.