EISEN LEVERANCIERSBEOORDELING DIERVOEDER SCHERPER

Het PDV gaat in GMP+ de eisen voor de beoordeling van leveranciers van veevoederbedrijven aanscherpen. Ook zal de leveranciersbeoordeling meer uniform worden uitgevoerd. Er bestaat breed draagvlak voor deze aanpassing, bleek deze week tijdens de vergadering van het PDV-bestuur.
Het bestuur stelt de aangepaste leveranciersbeoordeling volgend jaar februari vast. Een aantal knelpunten wordt eerst nog opgelost. Het aanpassen van de leveranciersbeoordeling maakt onderdeel uit van het plan van aanpak dat het PDV eerder dit jaar vaststelde voor GMP+:2006. Dit PDV-systeem voor veilig diervoeder stelt al voorwaarden voor het beoordelen van leveranciers van diervoedergrondstoffen.

In de praktijk blijkt dat de regels ruimte laten voor uiteenlopende invullingen van de beoordeling. Het PDV-bestuur wenst er meer uniformiteit in aan te brengen. Essentie van de nieuwe aanpak zal zijn dat de leverancier en de ontvangers van de grondstoffen informatie uitwisselen over het product en de beheersing van het productieproces.

De afnemer krijgt zo goed inzicht in eventuele risico’s van de grondstof. De afnemer kan daar zijn eigen productieproces en -beheersing op afstemmen, als hij besluit van de betrokken leverancier af te nemen. De aanpassing legt zo de verantwoordelijkheid voor goed en veilig (geproduceerd) diervoeder bij zowel de leverancier als de afnemer.

De aanscherping van de eisen kan vooral voor de handel praktische problemen opleveren. Zo kunnen zeeschepen bijvoorbeeld grondstoffen van meerdere leveranciers bevatten. Het PDV zal de gesignaleerde knelpunten samen met de handel in kaart brengen en oplossen.

Het bestuur wil de aanvullende eisen voor de leveranciersbeoordeling niet in een aparte module opnemen, maar in bestaande standaarden van het GMP+:2006 integreren. Ook zal het PDV de nieuwe invulling aan met name de leveranciers in het buitenland goed uitleggen. Er nemen totaal ruim 7.000 deelnemers aan GMP+:2006 deel, waarvan circa 2.000 in Nederland.

De resultaten van de leveranciersbeoordelingen komen mogelijk in een centrale database bij het PDV. Dit is efficiënt voor de leveranciers en levert de afnemers een goed en actueel inzicht in de veiligheid van de grondstoffen.