EERSTE TIEN ARBOCATALOGI GEREED

De Arbeidsinspectie heeft inmiddels 10 arbocatalogi getoetst met een positief resultaat. Naast de arbocatalogi van de Nederlandse Orkesten, de Openbare bibliotheken, de Podiumkunsten, de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche en de VVV zijn er nu ook de arbocatalogi van de Jeugdzorg, de Metaal (oplosmiddelen), de Metaal (schadelijk geluid), de Metaalbewerking en metaalektro en Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening bij gekomen.

Deze sectoren hebben € 50.000 aan subsidiegelden mogen ontvangen voor het maken van hun Arbocatalogus. Inmiddels liggen een vijftal arbocatalogi, waaronder het voorbeeld van de Waterbouw, bij de Arbeidsinspectie ter toetsing.

Eind 2008 verwacht de Commissie Begeleiding Arbocatalogi (CBA) ca. 30 arbocatalogi gereed te hebben en een 40-tal arbocatalogi in ontwikkeling te hebben. Voor de andere sectoren wordt het opschieten. Voor 01-10-2009 moeten de gereed zijnde arbocatalogi met positief resultaat getoetst zijn door de Arbeidsinspectie.

De ervaring leert dat het tot stand komen van een arbocatalogus een intensief doch positief proces is waarbij (vertegenwoordiging van) werkgevers en werknemers gezamenlijk zoeken naar de best passende oplossingen voor specifieke risico’s die binnen hun sector voorkomen.

Donderdag 28 mei zijn onder aanwezigheid van minister Donner de 1e handreikingen uitgedeeld over bedrijfshulpverlening en zwangerschap & arbeid.
Op dit moment wordt hard gewerkt om de website www.veiligengezondwerken.nl aan te passen om alle informatie rond de arbocatalogi een plaats te geven.