EERSTE KAMER AKKOORD ARBODIENSTVERLENING

De Eerste Kamer heeft zojuist de wijzigingen in de Arbowet aangenomen die de liberalisering van de markt voor arbodienstverlening mogelijk maken. De wetsvoorstellen zijn zonder verdere discussie aanvaard. De nieuwe wet wordt op 1 juli van kracht. De nieuwe wet bepaalt dat als daarover overeenstemming is met de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of op brancheniveau met de vakbonden, een werkgever de deskundige ondersteuning ook anders mag regelen dan via een gecertificeerde arbodienst. Ook regelt het voorstel de plicht voor werkgevers om een preventiemedewerker aan te stellen.

Tegelijkertijd krijgen ook arbodiensten meer ruimte hun dienstverlening naar eigen inzicht in te richten. De ‘in hoofdzaak-bepaling’ – die stelt dat arbodiensten het grootste deel van hun omzet moeten genereren uit wettelijk verplichte diensten – wordt geschrapt. Nu die beperking verdwijnt, werken de meeste arbodiensten aan nieuwe concepten van dienstverlening die nauwer aansluiten bij de wensen en behoeften van bedrijven. De BOA start binnenkort met een website met uitgebreide informatie over het nieuwe stelsel. Veel informatie is verder ook te vinden op de websites van de arbodiensten (zie https://www.boaplein.nl/algemeen/Leden.php).