DEELNAME NEDERLANDSE BEDRIJVEN AAN QS-SYSTEEM

GMP+-bedrijven die willen deelnemen aan het QS-systeem Sinds maart jl. kunnen Nederlandse GMP+-bedrijven zich bij Qualität und Sicherheit (QS) aanmelden en een individueel contract afsluiten, zonder een additionele audit. Ten behoeve van de aanmeldingen is een procedure opgesteld. Daarin is tevens opgenomen welke handeling bedrijven moeten verrichten die al een overeenkomst met QS hebben.Systeemovereenkomst QS Conform de overeenkomst tussen Qualität und Sicherheit GmbH (QS) en het Productschap Diervoeder (PDV) kunnen Nederlandse producenten van mengvoeders, premixen en enkelvoudige voeders die volgens de GMP+ – standaard voor deze producten (GMP 01, 02, 03 en 04) produceren, op basis hiervan een QS – systeemovereenkomst afsluiten. Aanmelden via website QS Voor deze Nederlandse GMP+ bedrijven geldt daarbij dat zij zich bij QS kunnen aanmelden en, zonder dat daarbij een aanvullende QS-audit noodzakelijk is, een individueel contract afsluiten. Een administratieve voorwaarde is evenwel dat bedrijven zich bij QS aanmelden via de website (https://datenbank.q-s.info) en als Prüfinstitut ‘ZZZ-PDV’ kiezen. Aansluitend kan het Productschap Diervoeder middels een online-bevestiging de resterende looptijd van het GMP+ certificaat en de toelatingsvoorwaarden invoeren, waarna publicatie via de PDV database kan plaatsvinden. QS zal het Productschap Diervoeder daarvoor de benodigde toegangsrechten verlenen. Alle bedrijven die aan de QS – eisen voldoen en een QS – contract hebben afgesloten zullen eveneens op de QS – website worden gepubliceerd onder: www.q-s.info/de/teilnahme/qsteilnehmer. De bedrijven die reeds eerder een overeenkomst met Qualität und Sicherheit GmbH hebben afgesloten kunnen, teneinde gebruik te maken van deze regeling, volstaan met het sturen van een bericht aan een van de volgende mailadressen: info@q-s.info of qs@support.sla.de en QS mededelen voor welke van de bij QS aangemelde locaties deze overeenkomst voortaan van toepassing is. Hoe Van Voorst Consult ook ú kan helpen met GMP en QS? Vul uw gegevens in op het contactformulier.