DE VCO NORM

De VCO maakt het voor de aannemer gemakkelijker Samen met de nieuwe VCA verscheen de VCO: de VGM Checklist Opdrachtgevers. De Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV) wil met deze checklist een kader scheppen voor opdrachtgevers om op een goede manier met haar VCA-aannemers om te gaan. Er zijn inmiddels meer dan 11.000 bedrijven volgens de VCA gecertificeerd. Een aannemer die VCA gecertificeerd is, treft steeds maar weer maatregelen om iedere klus op een veilige manier voor te bereiden, uit te voeren en af te ronden. Aannemers werken op terreinen en aan installaties van opdrachtgevers. Dat houdt in dat de opdrachtgever grote invloed heeft op de omstandigheden waaronder de aannemer zijn werk moet uitvoeren. Het is daarbij mogelijk dat de door de directievoerende partij gemaakte keuzes, de door de aannemer getroffen maatregelen tegenwerken of zelfs geheel teniet doen. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. De VCO 2003/01 wil hierop een antwoord geven. De VCA ziet toe op de zorg van de aannemer voor zijn medewerkers en zij die onder zijn verantwoordelijkheid opereren (inleenkrachten, onderaannemers). De VCO ziet toe op de zorg voor de veiligheid van de aannemer en zijn medewerkers door de opdrachtgever. De VCO probeert de prestaties van de opdrachtgever op dit gebied toetsbaar en meetbaar te maken. De VCO 2003/01 is opgesteld in de vorm van een “self assessment” checklist. Bedrijven kunnen zelf op basis van de vragen in deze checklist en de minimumeisen beoordelen hoe ze scoren op dit beleidsterrein en hun verbeteringsplannen daarop afstellen. Er is nog geen extern gesanctioneerde toetsing (certificatie) beschikbaar. De VCO bestaat uit 12 hoofdstukken: Beleid en cultuur Organisatie en regelgeving Risico-inventarisatie en evaluatie Toegangsbeleid Voorlichting en instructie VGM-communicatie en overleg Werkplek Inspecties en observaties Bedrijfsnoodplan Melding en onderzoek van ongevallen en incidenten van derder Management en coördinatie van derden bij grote projecten en grote onderhoudwerken ter voorkoming van VGM-incidenten Evaluatie van VGM-prestaties Meer info over VCO? Vul uw gegevens in op het contactformulier.