De nieuwe ISO 9001: een switchproject

In 2015 verschijnt de opvolger van ISO-9001:2008 de ISO-9001:2015.

Dat de norm ingrijpend gewijzigd gaat worden staat vast en is inmiddels wel bekend. Centraal staat straks de procesbeheersing. Natuurlijk hoort daar een grondige inventarisatie van de risico’s binnen deze processen bij, waarbij de lijnen getrokken moeten worden naar bijvoorbeeld het beleidsvlak en de operationele organisatie. Ook worden de eisen voor registraties op belangrijke punten aangescherpt. Change management krijgt ook een prominentere rol.

Zeker is dat elk bedrijf met een ISO-9001:2008-certificaat een switchproject mag opstarten. Dat kan kort en krachtig wanneer momenteel alles rond de certificering vlot verloopt. De organisaties die momenteel met pijn en moeite de auditor zien komen en gaan hebben een flinke klus voor de boeg.  De organisaties moet namelijk zelf uit gaan spreken waar de verbeterpunten liggen en er passende maatregelen bij aangeven en uitvoeren.

De berichten dat het handboek straks komt te vervallen mag u scharen onder het kopje: ‘onzin en praktisch niet werkbaar’.  Het borgen van afspraken zal een must blijven en daar is het kwaliteitsmanagementsysteem als ‘afsprakenbundel’ prima voor geschikt. Wat wel vervalt is de verplichting ‘een gedocumenteerde procedure moet worden vastgesteld …’.

Het implementeren van de nieuwe eisen zoals verwoord in ISO-9001:2015 is een switchproject dat we voor veel van onze klanten met vertrouwen tegemoet zien. Wij zijn klaar voor deze update. U ook?