De nieuwe ISO 9001 beschikbaar

De definitieve versie van de ISO 9001 ligt in de winkel van NEN. De eerste versie waarin Risk Based Thinking centraal staat.

Hierbij draait het om vragen als:

  • Op wie of wat heeft mijn bedrijf invloed?
  • Door wie of wat wordt mijn bedrijf beïnvloed met al zijn processen, medewerkers, etc.?
  • Liggen daar kansen? Of juist bedreigingen?
  • Hoe gaan we daar als bedrijf (management en medewerkers) mee om?

Zijn we in staat om risico’s weg te nemen of moeten we maatregelen nemen om risico’s te beperken of beheersbaar te houden?

Voor sommige bedrijven zal deze manier van denken compleet nieuw zijn, andere gebruiken wellicht al een dergelijk systeem, bijvoorbeeld wanneer zij ook al beschikken over een certificaat voor voedselveiligheid (BRC, IFS, ISO 22000, etc.) of milieu (ISO 14001).

Een handig middel om de risico’s vast te stellen is de EasyRiskTool van Van Voorst Consult. Lees hierover meer in dit artikel.

Het systeem volgens ISO 9001 gaat meer leunen op visie en missie; De strategie van bedrijven. Wat wil het bedrijf betekenen in de markt? In welke richting wil het bedrijf zich ontwikkelen?

Daaraan gekoppeld de risico’s van intrinsieke en extrinsieke factoren, om vast te stellen wat nodig is om deze wensen te realiseren. Hierbij moet steeds het belang van stakeholders enklantentevredenheid en voldoen aan wet- en regelgeving in het oog gehouden worden: Compliance in de breedste zin van het woord.

De nieuwe norm gaat ook over het tonen van leiderschap door het management; meer duidelijkheid over de rol van het management in de organisatie, aangevuld met meer duidelijkheid over de competenties van alle medewerkers.

Vervolgens is er veel aandacht voor relevante documenten voor het kwaliteitsmanagementsysteem en het onderhoud hierop. De verplichte procedures lijken te zijn verdwenen, maar tegelijkertijd wordt geëist dat er voldoende controle is op uitvoering, behoud en verbetering van processen en documenten. Bovendien weten we uit ervaring dat voor een goede risicoanalyse een goede procesbeschrijving een voorwaarde is.

Interne audits en de management review zijn oude bekenden in het geheel. Deze zijn verder uitgewerkt om Risk Based Thinking meer gestalte te geven. Dat geldt ook voor het omgaan met klachten, afwijkingen, continu verbeteren. Op die gebieden lijken er op het eerste oog geen echte aanpassingen. Risicobeheersing en nog meer transparantie zijn de toverwoorden bij deze versie van de ISO 9001.

Voor een update van uw managementsysteem, neem vrijblijvend contact op met uw adviseur of via 06-57476904.