DE NIEUWE ISO 22000 NORM

De nieuwe ISO 22000 norm(Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain) zal naar verwachting eind 2005 gepubliceerd worden. ISO 22000 stelt eisen aan een managementsysteem voor voedselveiligheid, waardoor de ISO 22000 norm gebruikt kan worden als basis voor certificatie. Certificatie voor ISO 22000 kan alleen in combinatie met een certificatieprotocol. Daarom heeft de ISO 22000 werkgroep tijdens haar vergadering in december 2004 over deze nieuwe ISO 22000 norm, de wenselijkheid besproken van het opstellen van een dergelijk certificatieprotocol bij ISO 22000.
Voorstel ISO 22000 certificatieschema De Franse delegatie van de ISO 22000 werkgroep heeft hier direct op ingespeeld. Men heeft een voorstel voor een certificatieschema bij de ISO 22000 werkgroep ingediend met de titel: ‘ISO/PDTS 22011 – Food safety management systems – Guidelines for certification against ISO 22000 ‘. In de scope van dit voorstel staat te lezen dat het eisen geeft die gebruikt kunnen worden bij een geaccrediteerd certificatieschema voor managementsystemen voor voedselveiligheid gebaseerd op ISO 22000.
Certificatiecontract ISO 22000 Het document geeft o.a. aan welke elementen in het certificatiecontract voor ISO 22000 moeten worden opgenomen. Zo wordt uitgegaan van een typische audit duur van 2 dagen. Ook wordt een aantal factoren genoemd die de duur kunnen verkorten van de ISO 22000 audit (b.v. eenvoudig proces zoals verpakking, hoge mate van automatisering) of juist langer maken (b.v. productie verdeeld over meerdere sites, complex productieproces). Het document stelt daarnaast eisen aan de auditor kwalificaties, zoals competenties, training en ervaring. In het hoofdstuk ‘Audit en audit rapportage’ wordt ingegaan op de voorbereiding op de audit, de bevindingen en hoe om te gaan met zogenaamde non-conformities. De non-conformities worden uitgesplitst in drie niveaus, ‘critical’, ‘major’ en ‘minor’, met ieder hun eigen vervolgaanpak. De Franse delegatie van de ISO 22000 werkgroep heeft bij het opstellen van het document ook gebruik gemaakt van de 4e editie van het GFSI Guidance Document, dus er is ook rekening gehouden met retailer-eisen.
Voorstel delegatie Australië ISO 22000 Naast het Franse certificatieschema heeft ook Australië aangegeven een voorstel te zullen doen. Daarnaast zal de ISO 22000 werkgroep de geschiktheid onderzoeken van ISO 19011 – ”Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing”. Met aanpassingen specifiek voor de agro-food sector is deze ISO 22000 norm mogelijk ook bruikbaar voor food safety management.
ISO 22000 certificaat? Van Voorst Consult begeleidt!
Van Voorst Consult kan u uitstekend helpen bij het opzetten en benutten van een voedselveiligheidssysteem volgens ISO 22000. Een ISO 22000 certificaat wordt uiteraard alleen uitgereikt aan die bedrijven, die aan de ISO 22000 eisen voldoen en blíjven voldoen. Van Voorst Consult helpt u uw ISO 22000 certificaat te behalen én te behouden. Wilt u meer weten over ISO 22000 en wat Van Voorst Consult op het gebied van ISO 22000 voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op!