DE NIEUWE BRC-IOP VERSIE 4 IS UIT

Per februari 2011 is de nieuwe versie van de BRC-IoP uitgebracht. Audits vanaf 1 september 2011 zullen tegen deze nieuwe versie worden afgenomen.

Net als bij versie 3 zijn we ook nu weer druk bezig de normparagrafen te vertalen. We verwachten eind juni de vertaling gereed te hebben. Belangstellenden kunnen contact opnemen met ons kantoor: info@vanvoorstconsult.nl

De presentatie gehouden op de klantendag (19 mei) van Isacert geeft mede de input voor onderstaand artikel:

In het protocol heeft een wijziging plaats gevonden met grote gevolgen. In de oude versie werd er gewerkt met 3 categorieën. In de nieuwe versie zijn categorie 1 en 2 samengevoegd en zijn er nog maar twee categorieën overgebleven: “hoog hygiëne risico” en “laag hygiëne risico”. Bedrijven zoals drukkerijen die verpakkingsmaterialen / etiketten produceren die niet een direct voedselcontact hebben vallen nu dus wel onder het “hoog hygiëne risico”! Zaken als een onderhoudsplan, hoofdbedekking enz. moeten dus geïmplementeerd zijn.

Verder is in het protocol een gradatiesysteem ingevoerd. Zo zal op het certificaat worden aangeven of een bedrijf beoordeeld is met A (hoogste score), B of C (laagste score). Zo’n zelfde systeem heeft de BRC-food ook.

De laatste grote wijziging in het protocol is de introductie van “Fundamental” paragrafen. Deze paragrafen moeten goed en volledig zijn ingevuld. Bij een major afwijking op deze paragrafen is certificering niet mogelijk en zal er een nieuwe audit moeten worden gehouden. Management commitment, gevarenanalyse, interne audits, specificaties, traceerbaarheid, schoonmaak, procesbeheersing en training en bekwaamheid zijn de “Fundamentals”.

Inhoudelijk zijn de wijzigingen minder groot. Zo zijn er een aantal wettelijke eisen opgenomen en zijn er een aantal paragrafen samengevat. Er is nu meer focus op het verpakkingsproduct zelf. Hieronder kleine opsomming van veranderingen (lees aanscherping) van eisen:

 • Continu verbeteren en doelstellingen
 • Toepassingen van klanten, eisen mb.t. bijv. barrière eigenschappen, gebruikstemperatuur en recyccled materiaal moeten beter in kaart zijn gebracht
 • Aparte paragraaf over het bedrukken van verpakkingen (packaging print control)
 • In het HACCP-team moet alle disciplines van bedrijf vertegenwoordigd zijn;
 • Systematiek van gevarenanalyse is nu gelijk met de BRC-food
 • Uitbesteden productie: klanten informeren
 • Food defencse: onbekenden aanspreken, reference checks
 • ICT security: data back-ups
 • Risico’s TD-ruimte
 • Kwaliteitsonderzoek (microbiologisch) van water/ ijs / perslucht
 • WC’s mogen niet direct grenzen aan productie
 • Warm water nodig om handen te wassen
 • Contract met externe transporteurs
 • Vrijgave van productielijn (hygiëne) bij productwissel
 • Aankoop nieuw apparatuur

Zoals hierboven vermeldt, werken we hard aan de vertaling van de normeisen. Heeft u behoefte aan aanvullende informatie of een advies, kunt u contact opnemen met Ton Kortekaas (tkortekaas@vanvoorstconsult.nl)

brciop_01