“De MVO monitor maakt MVO concreet en meetbaar”

De MVO Monitor, een initiatief van 18 duurzame koplopers waaronder Van Voorst Consult, is een monitoringsystemen voor duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. “In de monitor kan iedere organisatie zijn eigen duurzaamheid-doelstellingen, acties en resultaten registreren en zo de voortgang monitoren. Dit vereenvoudigt rapportages en certificeringstrajecten, maakt duurzaamheid visueel en leuk.” aldus een van de koplopers.”

Met behulp van zelfgekozen doelstellingen en indicatoren richt u uw eigen MVO Monitor in. Per indicator kunnen acties en resultaten geregistreerd worden. De MVO Monitor sluit naadloos aan bij bestaande richtlijnen en certificeringen zoals de MVO Prestatieladder, de MVO Wijzer en de ISO 26000 richtlijn. Hiermee is de MVO Monitor de centrale plek in de organisatie waar alle gegevens met betrekking tot het MVO-beleid verzameld en verankerd worden.

Via deze link kunt u een korte cartoon bekijken waarin de monitor wordt toegelicht.

Voor meer informatie over MVO-certificering en de MVO monitor kunt u contact opnemen met onze adviseur via www.vanvoorstconsult.nl/mvo