COVID-19 en hygiënemaatregelen (food)productieruimtes

COVID-19 | Van Voorst ConsultAlles draait momenteel om de maatregelen die we kunnen en moeten nemen tegen het coronavirus ofwel COVID-19. We zijn inmiddels allemaal bekend met de maatregelen. Denk aan de 1,5 meter afstand houden, niezen in de elleboog, papieren zakdoekjes, enzovoort. Terecht!

Zeker in productieomgevingen betekent dit voor u als ondernemer, KAM- of kwaliteitsmanager een flinke uitdaging. Het komt al snel op: “O ja, verder zo veel mogelijk hygiënisch werken”.

En dat is nu net het punt: Hoe kunnen we ons houden aan de geldende maatregelen op de werkvloer, aan de productieband, in een bedrijfshal of in een kantine waar veel wisselende contacten en bewegingen zijn…?

Het kan praktisch. De volgende tips willen we graag met u delen:

  1. Goed voorbeeld doet goed volgen. Is het management en leidinggevende zich bewust van de risico’s. Geeft u het goede voorbeeld in naleving van de maatregelen. Besmettingen kunnen op heel veel manieren ontstaan. Wees ook hier extra alert.
  2. Zorg voor een ‘veilige’ personeelsplanning. Ga creatief om met aanvangstijden door niet allemaal om 8:00 uur te starten, maar verschillende ploegen aan te houden met ieder hun eigen tijden voor aanvang en pauzes. Dit beperkt het besmettingsgevaar en verspreid het risico van uitval over kleinere groepen.
  3. Denk aan de routes in uw bedrijf, bijvoorbeeld die van medewerkers en bezoekers vanaf de ingang het gebouw in of richting toiletten. Een verkeerde logistiek kan de oorzaak zijn van te veel onnodige contactpunten. Zorg dat ook in de logistiek en productieruimtes de 1,5 meter afstand ook mogelijk is!
  4. Zorg voor duidelijke regels op bijvoorbeeld desinfectie en handen wassen. Niet alleen voor het eigen personeel maar zeker ook bezoekers, chauffeurs en technici. Maak hier een verplichting van, communiceer hier duidelijk over en zie hier ook streng op toe. (N.B. Let ook op de manier van handen wassen, lang niet alle bacteriën en virussen worden opgeruimd door “even kort” je handen te wassen. Raadpleeg hiervoor eens je adviseur, er zijn duidelijke instructies voor beschikbaar)
  5. Kijk kritisch naar de werkkleding van de medewerkers. Wellicht dragen uw medewerkers werkkleding zoals dat door u is verstrekt. Dagelijkse verschoning is nu geen overbodige luxe. Met privé-kleding wordt het al wat ingewikkelder, maar stel ook hier grenzen als werkgever en zorg er op zijn minst voor dat personeel op de hoogte is van de risico’s.
  6. Ga in deze tijden verstandig om met verzuim. Stuur medewerkers die verkouden zijn of hoesten naar huis. Je verliest tijdelijk een goede kracht, maar voorkomt (mogelijk) extra infecties en meer uitval. Better safe than sorry!
  7. Wat te denken van werkoppervlakken, gereedschap (ook pennen, meetmiddelen), apparatuur, vloeren, muren, kortom: alle contactmateriaal*. Dit moet veel frequenter en grondiger schoon gehouden worden. Doe dit altijd volgens de 1-2-3 regel. 1) Kijk waar de apparatuur vandaan komt of waarvoor het eerder is gebruikt. 2) Maak geregeld en grondig schoon, in ieder geval voor elke pauze of om de drie uur. 3) Reinig grondig en desinfecteer de machine met een goedgekeurd (bij voorkeur stabiel en langzaam werkend) desinfectiemiddel.

* Contactmateriaal: Het blijkt dat het COVID-19 virus op diverse materialen / oppervlaktes kan overleven en zo ook overgedragen kan worden. (Bronnen RIVM: o.a. https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 en https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32035997). Uit dit onderzoek bleek dat het virus zelfs tot 9 dagen kan overleven op metaal, glas of plastic, tenzij het virus wordt “geïnactiveerd” door bijvoorbeeld ethanol of waterstofperoxide.

Wilt u even sparren over hoe u goed kunt omgaan met deze maatregelen, een praktische / werkbare aanpak, een (online) voorlichting/trainingssessie, andere vragen? Neem contact op met uw adviseur of bel Wim van Leeuwen op 06–57 47 69 04. We denken, juist nu, graag vrijblijvend even met u mee!

Geschreven in samenwerking met Bouke de Vries en Hollandsch Advieshuys (www.hollands-advies.nl).