Coronamaatregelen, RI&E en Inspectie SZW

Coronamaatregelen en uw RIE | Van Voorst ConsultDoor de corona-uitbraak, ofwel de COVID-19 pandemie, bent u als bedrijf ongetwijfeld bezig geweest met hygiëne-maatregelen om de verspreiding van het virus binnen uw bedrijf tegen te gaan.

Een paar voorbeelden hiervan zijn het plaatsen van schotten, invoeren van een richtingsverkeer, thuiswerken waar mogelijk en het minimaal toelaten van externe partijen.

Met deze maatregelen heeft u, als het goed is, gekeken naar de risico’s binnen uw organisatie en heeft hierop maatregelen genomen. In de Arbowet wordt dit benoemd als uw zorgplicht als werkgever. Een goed arbobeleid staat of valt met een goede RI&E, risico-inventarisatie en evaluatie. De RI&E dient actueel te zijn en te worden aangepast als er extra risico’s ontstaan.

De Arbowet verplicht werkgevers om blootstelling aan ziekmakende biologische agentia (bacteriën, schimmels, parasieten en virussen) bij zijn werknemers te voorkomen en maatregelen te treffen om de veiligheid en gezondheid te waarborgen. De uitbraak van het COVID-19 virus is hiermee een directe aanleiding om ook uw RI&E aan te passen (of nu eindelijk eens op te stellen).
Voor de blootstelling aan het coronavirus worden twee situaties onderscheiden:

  1. Situaties waarbij blootstelling een direct gevolg is van de werkzaamheden die worden verricht.
  2. Situaties waarbij de mogelijkheid van blootstelling volgt uit het algemene besmettingsgevaar in Nederland.

Let op: naast de veiligheidsregio, politie en BOA’s kan de Inspectie SZW handhavend optreden op uw corona-beleid en uitvoering.

 

Onze adviseurs kunnen u praktisch helpen bij een goed arbobeleid. Neem vrijblijvend contact op met uw eigen adviseur of bel onze salesmanager Wim van Leeuwen via 06–57 47 69 04. Concreet moeten de volgende stappen worden ingevuld:

  • Inventariseer de risico’s van werkzaamheden waarbij de kans op blootstelling aanwezig is. Op de site van de KVK staan hiervoor diverse voorbeelden. Rangschik de risico’s en pas passende beheersmaatregelen toe conform de arbeidshygiënische strategie;
  • Faciliteer voldoende middelen om de beheersmaatregelen uit te voeren en te onderhouden;
  • Geef voorlichting over het corona virus en instructies over de te nemen beschermingsmaatregelen zoals hoe 1,5 meter afstand te houden, juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, methode van handenwassen e.d. Hierbij ontvangt u alvast onze gratis Covid-19 toolbox.
  • Hou toezicht op de instructies en afspraken, spreek elkaar aan op de naleving.

 

Meer info
Corona, praktische handvatten en toolbox: een uitgewerkte toolbox die u zo kunt gebruiken.
NVWA: geeft voor diverse situaties aan welke gevolgen COVID-19 heeft voor ondernemers en particulieren.
Inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie): meer informatie over het toezicht van de ISZW.
RIVM: een overzicht van symptomen en maatregelen.