De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt inzicht te krijgen in hun CO2-uitstoot en aanzet tot CO2-reductie. Uw klanten kunnen bij een aanbesteding of tender hierom vragen. Het is zelfs zo dat u fictieve korting kunt krijgen wanneer u een CO2-Prestatieladder niveau hebt behaald. Hoe hoger u de ladder “beklommen” hebt, hoe meer voordeel u hebt ten opzichte van concurrenten. Van Voorst Consult helpt u het gewenste niveau te behalen.

Wat is de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is een manier om aan te geven hoezeer u actief aan het werk bent om uw CO2-uitstoot inzichtelijk te maken en te verminderen. De certificerende instantie zal u hierop bevragen en u een niveau toekennen. Er zijn vijf verschillende niveaus:

  1. Inzicht in belangrijkste energiestromen
  2. Inzicht in eigen energieverbruik en de wil om te reduceren
  3. Opgestelde CO2 footprint en kwantitatieve reductiedoelstellingen
  4. CO2 bewust handelen en reductie initiëren in samenwerking met keten
  5. Leveranciers bevragen en behalen van CO2-doelstellingen

Deze uiteenzetting van niveau’s is geheel beschreven in het handboek CO2-Prestatieladder (te downloaden op www.skao.nl).

Uitgangspunten CO2-Prestatieladder

Anders dan bij de meeste (ISO-)normen, die vaak gericht zijn op procedures en controle, is de CO2-Prestatieladder vooral een instrument dat u zelf bewust en actief wil maken. Het gaat dus meer om een interne verandering van zienswijze, dan om het voldoen aan de gestelde eisen. De uitgangspunten van de CO2-Prestatieladder zijn dan ook:

  • Maximale gerichtheid op eigen initiatief, praktische resultaten en innovatie;
  • Minimale belasting en belemmering van de onderneming door regels en voorschriften.

De ladder werkt daarom niet met regelgeving voor productiemethoden of productvoorschriften, maar schept ruimte voor creativiteit en vernieuwing van uw eigen bedrijfsvoering en product. De certificering volgens de CO2-Prestatieladder is een investering die zich onmiddellijk terugverdient door lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst.

De ladder in 1 minuut

Combineren met andere certificaten

De CO2-Prestatieladder is goed te combineren met de ISO 14001 of te koppelen aan uw bestaande kwaliteitshandboek of (milieu)managementsysteem! Wanneer deze certificaten interessant voor u zijn, bespreken we graag met u de mogelijkheden van combinaties en hoe we deze zo praktisch mogelijk voor u in kunnen richten.
P.S. wist u dat de CO2-Prestatieladder vanaf niveau 3 door de RvO is erkend als gelijkwaardig aan het voldoen aan de EED-eisen. U kunt het auditrapport indienen om te voldoen aan de EED-auditplicht.

Easytool systematiek

Van Voorst Consult heeft een instrument ontwikkeld om uw bedrijf vlot en gedegen aan het CO2-Prestatieladder-certificaat te helpen: de Easytool systematiek. Op die manier profiteert u niet alleen van het predicaat ‘CO2-Prestatieladder-gecertificeerd’, maar heeft u in de praktijk er ook baat bij dat de afspraken over uitstoot hiervan zijn vastgelegd. Informeer naar de mogelijkheden van Easytool voor het behalen van de CO2-Prestatieladder-norm.

CO2-Prestatieladder advies

Van Voorst Consult heeft ruime ervaring op het gebied van CO2-Prestatieladder-certificering. Deze certificering geeft uw bedrijf onderscheidend vermogen en levert u daarmee meer dan alleen het certificaat. Wij helpen u graag!

Voor een oriënterend gesprek en toelichting van onze aanpak kunt u direct bellen met Aart Otten: 06-51 00 56 92 of maak gebruik van het onderstaande formulier. Wij bellen u dan binnen één werkdag terug.