CO2-prestatieladder versie 2.1

CO2-prestatieladder 2.1: sterker blik op 14064 en 50001

co2 logoDe CO2 prestatieladder is door Prorail opgesteld en ingevoerd om hun leveranciers te beoordelen, een hulpmiddel bij de aanbestedingen. Het is een mooi instrument om een CO2 footprint te maken van een bedrijf. Prorail heeft in 2010 het onderhoud van deze norm overgedragen aan de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen https://www.skao.nl/

Afgelopen maanden merkten we een omslag bij de diverse audits tegen deze norm. Sinds de invoering van de CO2-prestatieladder  wordt de beoordeling van de auditoren steeds scherper. Waar, in het begin in 2009, zowel de bedrijven als de certificerende instellingen aan het zoeken waren naar optimale invulling van de diverse eisen, wordt nu meer aandacht gevraagd voor het onderbouwen van de gegevens.

Een aantal aandachtspunten die tijdens diverse audits naar voren kwamen:

  • De energieaudit moet voldoen aan de ISO 50001, ook inhoudelijk is er veel aandacht voor deze energieaudit;
  • De emissie inventarisatie moet conform ISO 14064-1 hoofdstuk 7.3.1 zijn opgesteld;
  • Er ligt meer nadruk op stakeholders en de communicatie met deze groepen.

co2 voetjeInvoeren en onderhouden van de CO2-presatieladder vergt de nodige energie (niet altijd in CO2 uit te drukken)

Heeft u vragen m.b.t. het invoeren / onderhouden van dit kwaliteitssysteem, neem contact op via het contactformulier en wij bellen u terug.