Certificatieschema ISO 14001:2015 gepubliceerd

De SCCM heeft het certificatieschema voor de ISO 14001:2015 gepubliceerd, zie hiervoor de website van de SCCM. Wel is dit momenteel een “concept”versie. De officiële Nederlandse vertaling van de ISO 14001:2015 is nog niet uit. Wanneer deze er is wil de SCCM nog de ruimte hebben het schema te kunnen aanpassen.

In Nederland wordt het certificatieschema van de SCCM gezien als een belangrijke uitwerking van, en toelichting op de norm en het certificeringsproces. Dit nieuwe certificatieschema geeft u als organisatie tevens een goede eerste beschrijving van de invalshoeken en interpretatie van deze nieuwe ISO 14001:2015 zoals deze voor ieder bedrijf gaat gelden.

Uiteraard kunnen wij u helpen uw huidige managementsysteem over te zetten naar de nieuwe 2015-versie. Neem hiervoor direct contact op met uw adviseur of via ons contactformulier.