Categorie: Algemeen

Gevarensymbool

Verantwoordelijkheid bij het werken met CM-stoffen

Werken met CM-stoffen willen we voorkomen vanwege de aanwezige gezondheidsrisico’s. Er geldt een vervangingsplicht voor CM-stoffen. CM-stoffen zijn stoffen die carcinogeen (kankerverwekkend) of mutageen (schadelijk voor het erfelijk materiaal in ... Lees verder

Digitale checklist - Van Voorst Consult

Digitale (ISO-)registraties

Dit jaar is remote en online werken definitief doorgebroken. Zelfs bedrijven die de voorkeur hadden om iedere dag, liefst op vaste tijden, op kantoor aanwezig te zijn bewezen dit jaar ... Lees verder

AVG - Van Voorst Consult

AVG, moet ik dat nog oppakken?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat levert bij veel organisaties nog vragen op. Wat betekent de AVG nu voor ons? Wat moet ik ... Lees verder