Wat is BRL 6000-certificering?

De BRL 6000 serie is de opvolger van BRL 6001. De BRL 6000 regeling geldt voor het ontwerpen, installeren én beheren van installaties, binnen verschillende vakdisciplines.

BRL 6000 bestaat uit:

  • Een algemeen deel, inhoudende alle eisen die aan de te certificeren organisatie en de betrokken certificatie-instelling worden gesteld, ongeacht de certificatieregeling waarvoor het bedrijf wenst te worden gecertificeerd.
  • Een groot aantal bijzondere delen 6000-01 t/m 21, inhoudende alle materiespecifieke eisen met betrekking tot het onderwerp van certificatie.

Voor een compacte en heldere beschrijving van uw organisatie heeft Van Voorst Consult een handig hulpmiddel: Easytool©. In een adviestraject is een koppeling met ISO 9001, VCA* of andere normen mogelijk.

Meer over BRL 6000

Advies bij BRL 6000-certificering

Van Voorst Consult heeft sinds 1994 ervaring met advies en begeleiding bij certificering. Neem contact op voor meer informatie over BRL 6000-certificering.