De BRC Global Standard Packaging (vanouds BRC IoP) is van toepassing op producenten van verpakkingsmiddelen bestemd voor levensmiddelen. Daarnaast is deze norm ook van toepassing als je:

  • bewerkingen uitvoert op verpakkingsmaterialen (converters);
  • verpakkingsmaterialen uit voorraad levert waarbij additionele bewerking of herverpakking plaatsvindt;
  • wegwerpartikelen voor consumenten produceert (disposables) die in contact komen met voedingsmiddelen en gemaakt zijn van materialen die voor dat gebruik bestemd zijn.

BRC adviesbureauBRC Packaging - Van Voorst Consult

Als een van de weinige adviesbureaus in Nederland is Van Voorst Consult geregistreerd BRC consultant. Deze registratie maakt voor u aantoonbaar dat wij u als experts op dit gebied kunnen adviseren. Een registratie als BRC-consultant brengt strenge eisen met zich mee:

  • De adviseur moet hetzelfde trainingstraject volgen als de auditor
  • Het opleidingsniveau van de adviseur moet vergelijkbaar zijn met die van een auditor (HBO+)
  • Ervaring op het gebied van HACCP en ervaring met diverse productgroepen moet aantoonbaar zijn
  • Alle referenties zijn door de BRC organisatie nagebeld

Wij geven u vakkundig en doelgericht advies op het gebied van de normeisen. Maar wij kunnen u ook helpen bij het opstellen van bijvoorbeeld de gevarenanalyse, het aanvragen en uitvoeren van leveranciersaudits, het opstellen van een nulmeting, het geven van BRC-trainingen en het afnemen van interne audits of proefaudits. Kortom: wij kunnen een bedrijf compleet begeleiden bij het behalen van een BRC-certificaat.