BRC Storage & Distribution Issue 4, wat betekent dit voor u?

Logo BRC S+DIn november 2020 is BRC Storage & Distribution versie 4 geïntroduceerd. Vanaf 1 mei 2021 zijn alle certificeringsaudits gebaseerd op deze nieuwe versie. Dit betekent een update van uw kwaliteitssysteem op basis van de nieuwe eisen.

De belangrijkste wijzigingen:

 • Onaangekondigde audit 1x in de 3 jaar
 • Product veiligheids- en kwaliteitscultuur, incl. klokkenluidersprotocol
 • Wijziging m.b.t. planning Interne audits
 • Root cause analyses: diepere oorzaakanalyse, analyse op trends
 • Requirements voor uitbestede processen aangescherpt
 • Nieuwe sectie over allergenen-management
 • Nieuwe eisen m.b.t. temperatuur / gecontroleerde atmosfeer
 • Aparte sectie over open product handling
 • Gewijzigde aanpak Fraude analyse
 • Nieuwe clausule m.b.t. automatisering
 • Aanvullende modules (Wholesale, Cross Docking, E-commerce)

Naast de bovengenoemde meest in het oog springende wijzigingen bevat deze BRC S&D norm tal van aanvullende, aangescherpte of nieuwe eisen. Van Voorst Consult heeft alle wijzigingen ten opzichte van versie 3 geïnventariseerd wat een volledige GAP-analyse van uw kwaliteitssysteem mogelijk maakt. Onze adviseurs zijn u graag van dienst om samen met u te beoordelen welke acties nodig zijn om uw kwaliteitssysteem te laten voldoen aan de vereisten van versie 4 en om u te ondersteunen deze acties uit te voeren. Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen via ons contactformulier of rechtstreeks met Wim van Leeuwen: 06-57 47 69 04.