BRC-Packaging and Packaging materials – versie 5 – Nederlandse vertaling

De BRC-Packaging (voorheen IOP)versie 5 is op 1 juli 2015 gepubliceerd en is vanaf 1 januari 2016 operationeel.BRCIOP Zoals wellicht bekend is deze norm vrij opvraagbaar via de BRC-website, echter enkel in het engels.

Van Voorst Consult heeft, net als met versie 4, deze norm als gebruikschecklist in een goed leesbare Nederlandse vertaling omgezet. Dit verhoogt het gebruiksgemak en voorkomt vooral op de werkvloer interpretatieverschillen.
Let op: alleen de eisen zijn vertaald. Bij discussies met een certificerende instantie zal de Engelse versie leidend zijn. De BRC eist nog steeds dat de officiële standaard bij de audit aanwezig is.

De vertaling wordt aangeleverd in een onbeveiligd Excel document. Bewerking, aanpassing, veldselectie e.d. zijn hiermee gewoon beschikbaar. Om een indruk te geven vindt u hier een print screen van de vertaling.
Deze vertaling is slechts € 295,- excl. btw.

Van Voorst Consult is bij de BRC-organisatie geregistreerd als BRC adviesbureau. Zie ook https://www.brcglobalstandards.com/training/brc-consultants/list/ton-kortekaas/
Wij geven advies op het gebied van de normeisen, maar ook bij het opstellen van bijvoorbeeld een gevarenanalyse, leveranciersaudits, nulmeting, geven van trainingen, interne audits, proefaudits etc..

Als u belangstelling heeft voor deze nieuwe vertaling van de BRC-Packaging en/of andere adviesdiensten, kunt u contact opnemen met tkortekaas@vanvoorstconsult.nl.