BRC KOMT MET VERSIE 6

Het British Retail Consortium heeft in juli 2011 versie 6 van BRC Global Standard for Food uitgebracht. Dit houdt in dat er veranderingen en verbeteringen in de norm zijn aangebracht. Vanaf januari 2012 worden de audits voor BRC gedaan volgens versie 6, tot die tijd wordt er geaudit volgens BRC versie 5.

In versie 6 zal er meer nadruk gelegd worden op Good Manufacturing Practices in de fabriek. Zo komt er uitbereiding van de normparagrafen die gaan over orde, netheid, hygiëne en implementatie van procedures en krijgen werkinstructies meer aandacht tijdens de audit.

Ook komt er een nieuwe methodiek van vrijwillige onaangekondigde audits in twee fasen en worden er normparagrafen met overeenkomstige onderwerpen samengevoegd.

Bron: dnv.nl