BRC FOOD VERSIE 4

Inmiddels is de vierde versie driekwart jaar van toepassing. De wijzigingen t.o.v. versie 3 hebben voor een groot deel betrekking op het protocol. De ervaring leert dat niet iedereen zich de consequenties ervan realiseert. Daarom hier nog even op een rijtje: – Een eventuele follow-up audit moet binnen 28 dagen plaatsvinden; de mogelijkheid voor een follow-up binnen 6 maanden (zoals bij de IFS) is komen te vervallen. – Alle eisen staan op hetzelfde niveau: er is geen verschil meer tussen basis en hoger niveau. – Bij > 20 minor afwijkingen en/of > 2 major afwijkingen moet de volgende audit na œ jaar worden uitgevoerd i.p.v. na 1 jaar. – Bij een grote afwijking op een “fundamental” criterium, wordt het certificaat ingetrokken en moeten afnemers worden geïnformeerd. Een goede voorbereiding voorkomt echter veel teleurstellingen en de meeste van onze auditees hebben goede resultaten.