BRC DATABASE

Openbaar register voor BRC gecertificeerde bedrijven

De BRC heeft inmiddels haar database operationeel. Alle BRC gecertificeerde bedrijven worden hierin opgenomen. Het voordeel is dat iedereen kan zien dat uw bedrijf BRC gecertificeerd is en dat u gebruik kan maken van het officiële BRC logo.

Voor registratie moet een registratieformulier ingevuld worden door uw certificerende instantie. Zij kunnen dan zorgen voor uw aanmelding bij de BRC.

https://www.brcdirectory.com/