BRC Agents & Brokers Issue 2 – Nederlandse vertaling

De BRC organisatie heeft de nieuwe versie van de BRC Agents & Brokers norm gepubliceerd (issue 2). Vanaf 1 februari 2018 zullen de audits worden uitgevoerd op basis van deze norm.

De verwachting is dat de BRC-organisatie op deze norm ook GFSI-goedkeuring wil behalen, om zo de product- en handelsketen te kunnen sluiten.

BRC Agents & Brokers - Van Voorst Consult

Indeling

De opzet en hoofdstukindeling is gelijk gebleven, onderstaand een opsomming van de belangrijkste wijzigingen in de norm:

 • Het nu ook mogelijk om te certificeren tegen deze standaard bij handelsactiviteiten van verpakkingsmateralen en “consumer-products”, dus de non-food artikelen die ook in de supermarkt te krijgen zijn.
 • Er is een nieuw hoofdstuk “Product authenticity” – om het risico te beheersen slachtoffer te worden van frauduleuze praktijken. Er wordt indien van toepassing onder andere gevraagd om “product fraud mitigation plans”.
 • Eisen van klanten worden meer centraal gesteld.
 • Traceerbaarheidstest: soms is de minimale frequentie van 1x per jaar niet voldoende.
 • Eisen m.b.t. uitbesteden van diensten (opslag – transport – herverpakken etc) zijn aangescherpt.
 • Leveranciers:
  • Indien een leverancier niet over een voedselveiligheidscertificaat beschikt dient (naast andere eisen) nu ook de effectiviteit van het traceerbaarheidssysteem geverifieerd te worden.
  • Goedkeuring van leveranciers is aangescherpt. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen producten die als low-risk bestempeld worden en producten die niet als low-risk bestempeld worden.
  • Indien producten aangekocht worden via handelsbedrijven, dienen voortaan de identiteit van de producent, verwerker of verpakker van het product bekend te zijn.
 • Er is een nieuw hoofdstuk toegevoegd, hoe om te gaan met overgebleven producten / overschotten (met of zonder beeldmerk van de opdrachtgever) die bijvoorbeeld worden geschonken aan een voedselbank.
 • Eisen zijn aangescherpt m.b.t. de productverificatie. Hoe weet een bedrijf zeker dat het product conform specificatie en conform wettelijke eisen is?
 • Ook de eisen m.b.t. de omgang met calamiteiten zijn verduidelijkt.

De adviseurs van Van Voorst Consult hebben ruime ervaring in het implementeren en het onderhouden van voedselveiligheidsnormen, waaronder deze BRC-norm. Wij helpen u graag bij de update van deze norm!

Nederlandse vertaling

Zoals wellicht bekend is deze norm vrij opvraagbaar op de BRC-site, helaas niet in het Nederlands.

Van Voorst Consult heeft deze norm als gebruikers-checklist in een goed leesbare vertaling omgezet. Dit verhoogt het gebruiksgemak en voorkomt vooral op de werkvloer interpretatieverschillen. Let op: bij discussie zal de Engelse tekst altijd leidend zijn.

U kunt deze vertaling aanschaffen voor € 295,- (excl. BTW). Hiervoor krijgt u de gehele vertaling in een vrij bewerkbaar Excel-document. U kunt deze zelf aanpassen, printen, met filters werken, zover u wilt.

Wilt u deze normvertaling aanschaffen, vraag hem dan hier aan.