BORG CERTIFICAAT BOUWKUNDIG BEVEILIGINGSBEDRIJF

et CCV-certificatieschema BORG Gespecialiseerd Bouwkundig Beveiligingsbedrijf wordt op dit moment aangepast. In juni 2005 wordt het geactualiseerde certificatieschema ter vaststelling aan het Centraal College van Deskundigen voorgelegd. Het CCV heeft als taak om de toepassing van het certificatieschema te stimuleren en te zorgen dat met het certificatieschema het beoogde doel wordt bereikt. Op de kwaliteit van het schema zelf mag dus niets aan te merken zijn. Een goed certificatieschema heeft een nauw omschreven doel, duidelijke criteria voor certificering, en heldere bepalingen over de manier waarop de criteria worden gecontroleerd. Voor het CCV-certificatieschema BORG Gespecialiseerd Bouwkundig Beveiligingsbedrijf betekent dit dat een aantal aanpassingen nodig is. Met de betrokken partijen: afnemers, aanbieders, verzekeraars en overheid spreekt het CCV de doelstellingen en het traject voor aanpassingen af, coördineert de inspanningen van de marktpartijen, en bewaakt de voortgang van het gezamenlijke traject.

Zodra het Centraal College van Deskundigen het geactualiseerde certificatieschema heeft vastgesteld wordt het hier gepubliceerd.Beschrijving BORG certificaat In het certificatieschema BORG Gespecialiseerd Bouwkundig Beveiligingsbedrijf zijn criteria opgenomen voor beveiligingsbedrijven die bouwkundige inbraakbeveiliging (bijvoorbeeld hang- en sluitwerk, kozijnen, ramen en deuren) verzorgen. De criteria gaan over: de bedrijfsvoering van bouwkundige beveiligingsbedrijven de huisvesting en bedrijfsprocessen van bouwkundige beveiligingsbedrijven de deskundigheid en betrouwbaarheid van het personeel het ontwerp en de aanleg van bouwkundige beveiliging het installeren en opleveren van bouwkundige beveiliging onderhoud van en storingen aan bouwkundige beveiliging Het erkende BORG Gespecialiseerd Bouwkundig Beveiligingsbedrijf geeft BORG-certificaten en BORG-opleveringsbewijzen af, waarmee de eigenaar van een pand kan aantonen dat zijn inbraakwerend hang- en sluitwerk deskundig en betrouwbaar is aangebracht. Goed hang- en sluitwerk vormt de basis voor de beveiliging van woningen en bedrijfspanden. Immers: als dieven niet binnen kunnen komen, kunnen ze ook niets stelen.

Daarom moeten de toegangen tot het pand, de ramen en deuren, van goede kwaliteit zijn en goed kunnen worden afgesloten. Dat is werk voor vakbekwame en betrouwbare specialisten op het gebied van inbraakwerende voorzieningen en inbraakwerend hang- en sluitwerk: BORG Gespecialiseerd Bouwkundig Beveiligingsbedrijven. Zij geven deskundig advies over de beste mogelijkheden van bouwkundige beveiliging en passen goedgekeurde producten toe. Verzekeraars vragen verzekerden vaak in het kader van een inboedel- of brandverzekering om preventiemaatregelen te nemen en een BORG-certificaat of BORG-opleveringsbewijs voor de aangebrachte inbraakwerende maatregelen.