BORG BEVEILIGINGSBEDRIJF 2005 – VERSIE 2

Het CCvD heeft op 22 november 2007 het certificatieschema BORG Beveiligingsbedrijf 2005-2 vastgesteld. Het schema (publicatiedatum 1 december 2007) gaat per 1 maart 2008 in. Per 1 juni 2008 is het het geldende certificatieschema.

Beschrijving
Het vorige schema BORG Beveiligingsbedrijf 2005 is in juni 2005 door het CCvD goedgekeurd. Werkendeweg werd duidelijk dat het schema op een aantal punten moest worden bijgesteld. De hoofdpunten van de aanpassing van het schema BORG Beveiligingsbedrijf 2005-2 zijn:
  • verwijzing naar de VRKI. De VRKI is per 1 oktober ingevoerd (besluit CCvD 27-09-2007), de oude RKI moet worden uitgefaseerd.
  • gebruik van het BORG-logo. In het schema van 2005 werd geen verwijzing gegeven naar het BORG-logo. De BORG-logo’s zijn nu verplichtend in het schema opgenomen.
  • introductie van het opleveringsbewijs. In het schema vorige was het alleen mogelijk, een certificaat te verstrekken voor beveiliging die aan de vereiste risicoklasse voldoet. Het blijkt in de praktijk dat er vaak beveiliging wordt geleverd die aan een lager dan vereiste risicoklasse voldoet, of alleen de B- of E-maatregelen betreft. Het geleverde is in alle gevallen van goede kwaliteit, want voldoet aan de daaraan te stellen kwaliteitseisen (o.a. installatievoorschriften). Om in deze problematiek te voorzien wordt een Opleveringsbewijs geintroduceerd voor de levering van inbraakbeveiliging volgens een lagere dan vastgestelde risicoklasse.
  • klein onderhoud op detailpunten (o.a. referentiedocumenten).

 

De wijzigingen zijn voorbereid in nauw overleg tussen Uneto-VNI en het Verbond van Verzekeraars.