Wie maakt de Borg regelingen?

De regelingen moeten breed gedragen zijn in de maatschappij en voor alle belanghebbende partijen gelden. Daarom worden de regelingen gemaakt door alle betrokken marktpartijen. Dat zijn aanbieders en eindgebruikers, inclusief verzekeraars en de overheid.

Op het gebied van inbraakbeveiliging zijn er een aantal regelingen, o.a.:

  • Regeling BORG Technisch beveiligingsbedrijf
  • Regeling Rolluik Beveiligingsbedrijf
  • Regeling BORG Particuliere Alarmcentrale

De regelingen op het gebied van inbraakpreventie worden beheerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het CCV is een samenwerkingverband tussen overheid, het bedrijfsleven en eindgebruikersorganisaties om gezamenlijk Nederland veiliger te maken. Een onderdeel van het CCV is het beheer van kwaliteitsregelingen. Het CCV geeft per regeling een licentie aan één of meerdere certificatie-instellingen om bedrijven en personen onder die regeling te erkennen.

Borg Regeling van het CCV