AVG, privacy wetgeving en ISO 27001

Hebben we net enige tijd de Wet bescherming persoonsgegevens, wordt deze opgevolgd door de AVG (de Algemene verordening gegevensbescherming). Levert u dit iets op of geeft dit enkel ballast?

Voldoen aan de AVG, eventueel d.m.v. een ISO 27001 systeem, maakt u
betrouwbaar en toekomstproof!

Een ISO 27001-certificering is niet verplicht. Als u klant hierom vraagt of vanuit eigen motivatie geeft dit wel een zekere uitstraling van uw organisatie. Veel onderwerpen in de AVG, en ook vanuit de huidige Wbp, worden geborgd in een managementsysteem conform de ISO 27001.

Voldoen aan de wetgeving

Er zijn steeds meer organisaties die niet kiezen voor ISO 27001-certificering, maar wel een werkwijze hebben opgesteld die (grotendeels) voldoet aan de eisen in de ISO 27001. De ISO 27001 geeft praktische handreikingen. Tezamen met de EasyTool systematiek van Van Voorst Consult zorgt dit voor een praktisch en werkbare vastlegging van de wettelijke eisen binnen een organisatie en duidelijke kaders voor uw medewerkers.

Wat wijzigt er met de AVG?

De AVG is een opvolging van de Wbp en is vanaf 25 mei 2018 van toepassing. De AVG heet in het Engels General Data Protection Regulation (GDPR). De grootste wijzigingen hebben wij hieronder opgesomd:

  • De wetgeving is Europees geldend; organisaties die in Europa actief zijn hoeven slechts aan deze ene wet te voldoen;
  • Documentatieplicht; als organisatie moet u kunnen aantonen dat u de juiste organisatorische en technische maatregelen heeft genomen om aan de AVG te voldoen;
  • Verwerker van persoonsgegevens hoeft niet meer te worden gemeld;
  • Mogelijke verplichting voor het uitvoeren van een PIA (privacy impact assessment);
  • Mogelijk verplicht tot het aanstellen van een functionaris voor de gegevensbescherming (FG).

Let op, de meldplicht datalekken vervalt niet.

Voor praktische en toegespitste vragen of ondersteuning op de Wbp en de AVG voor uw organisatie belt u vrijblijvend rechtstreeks met 06-51 00 56 92.U kunt ook contact opnemen via ons contactformulier.

Tijd voor een goed gesprek? Wij komen graag bij u langs!

Plan adviesgesprek