U heeft waarschijnlijk al veel gehoord over de General Data Protection Regulation (GDPR) of de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wordt per 25 mei 2018 van toepassing. Wij helpen u met een heldere AVG-check. Hoe? Door praktische tools met doelgericht advies zodat u snel en adequaat aan de AVG kunt voldoen.

Wat is de AVG

De GDPR is een Europese verordening en geldt dan ook voor alle lidstaten van de Europese Unie. In Nederland vervangt de AVG de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Vanaf mei 2018 gelden deze nieuwe regels rondom privacygevoelige gegevens. Hier is al veel over geschreven, echter is voor veel bedrijven niet duidelijk ‘hoe’ aan de AVG te voldoen. Als Van Voorst Consult hebben we hier een aantal praktische tools voor ontwikkeld, waarmee iedere organisatie doelgericht hun AVG-compliance kan inrichten!

Eisen vanuit de AVG

De AVG gaat een stuk verder dat de Wbp. De grootste wijzigingen hebben wij hieronder opgesomd:
  • De wetgeving is Europees geldend; organisaties die in Europa actief zijn hoeven slechts aan deze ene wet te voldoen;
  • Versterking van privacyrechten;
  • Meer verantwoordelijkheden voor organisaties, waaronder:
    • Stel een register van verwerkingen op;
    • Maak je risicomanagement inzichtelijk;
  • Mogelijke verplichting voor een DPIA (data privacy impact assessment) en mogelijke verplicht van een functionaris voor de gegevensbescherming (FG);
  • Meer bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders (waaronder de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens).

Voldoe je als bedrijf niet aan de GDPR/AVG dan kun je hiervan grote gevolgen ondervinden. Wanneer bijvoorbeeld een datalek niet wordt gemeld, kan er een boete worden opgelegd van maximaal 2% van de jaaromzet. Indien het gaat om ernstige misstappen kan de boete zelfs oplopen tot 4% van de jaaromzet, met een maximum van 20 miljoen euro.

Als Van Voorst Consult hebben we een handige info-sheet gemaakt zodat u hiermee uw organisatie kunt informeren over de insteek van de AVG. Deze kunt u hier downloaden. Dit is een goede basis voor verdere inrichting van de AVG-documentatie door middel van onze AVG-check. Voor een visueel overzicht van belangrijke wijzigingen voor organisaties, zie ook ‘De AVG in een notendop’ (bron: AutoriteitPersoonsgegevens).

Doelgericht AVG-compliant

De AVG is voor iedere organisatie van toepassing. Maar hoe kun je hier zonder veel gedoe aan voldoen? Wij hebben gewerkt aan een pakket van praktische tools. Deze tools helpen u snel en adequaat de vereiste stappen te zetten en blijvend te voldoen aan de AVG.

Deze AVG-check kunnen we u aanbieden voor € 1.295,- excl. BTW. Hiervoor komt een ervaren adviseur bij u langs. U ontvangt de benodigde tools en deze worden samen doorlopen en ingevuld naar uw organisatie.
De tools zijn uw eigendom en kunnen zelfstandig worden beheerd. Zo bent u blijvend complaint aan de AVG-wetgeving en heeft u de basics in huis om de AVG te doorgronden.

Wacht niet te lang om te voldoen aan de AVG. Heeft u vragen of wilt u starten, neem dan nu contact op via ons contactformulier of bel 06-51 00 56 92.