Arbowetgeving en plichten voor u als werkgever

Maar al te vaak komen we klanten tegen die weinig tot geen kennis van de arbeidsomstandighedenwet (arbowet) hebben. Er wordt pas geacteerd na een incident of expliciete vraag vanuit overheid of klant. Nu is dit niet gek gezien de complexiteit van wetgeving, regeltjes en uitzonderingen.

SDU-uitgevers heeft een nieuw boek uitgegeven welke een compact overzicht geeft van de arbowet. Denk hierbij o.a. aan:

  • Wat zijn de arboverplichtingen van werkgevers en werknemers?
  • Aan welke eisen moet de arbocatalogus voldoen?
  • Arbeidsomstandighedenbeleid: inventarisatie en evaluatie van risico’s, voorkoming ongevallen gevaarlijke stoffen, verplichtingen werknemers.
  • Samenwerking, overleg, bijzondere rechten van de Ondernemingsraad.

Voor meer informatie en bestellen, zieĀ www.sdu.nl

In certificeringstrajecten nemen we u altijd mee in de verplichtingen welke rondom de betreffende norm van toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld aan de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE) of uw PMO aanbod (periodiek medisch onderzoek) voor uw medewerkers.