ARBOREGELS VOOR WERKGEVERS VERSOEPELD

Door een vereenvoudiging in de Arbeidsomstandighedenwet zijn er voor kleine werkgevers voortaan minder administratieve lasten en lagere kosten. Op jaarbasis scheelt dit werkgevers circa 80 miljoen euro.
Kleine bedrijven hoeven in veel gevallen geen arbodienst meer in te schakelen voor het checken van hun risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Lees het persbericht