Arbeid tussen 9-11u en 15-16u meest gevaarlijk

Ernstige arbeidsongevallen vinden vooral plaats tussen 9 en 11 en tussen 15 en 16 uur. September, oktober en november zijn ook maanden met een verhoogd aantal ongevallen. Dit bevestigt onderzoek van Inspectie SZW over de jaren 2011-2014. jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar en uitzendkrachten krijgen relatief vaker te maken met een ernstig arbeidsongeval.

Jaarlijks worden er ruim 2.000 arbeidsongevallen onderzocht door de Inspectie SZW. Ter kennisgeving, arrbeidsongevallen waarbij er sprake is van ziekenhuisopname, blijvend letsel of overlijden van het slachtoffer moeten gemeld worden bij de Inspectie SZW.
De meeste ongevallen vinden plaats in de industrie, gemiddeld zo’n 600 per jaar, op 740.000 banen. In de afvalsector en de bouw vinden relatief de meeste ongevallen plaats, respectievelijk 168 en 142 per 100.000 banen.

Vooral jongeren in de leeftijdscategorie 15 tot en met 24 jaar hebben relatief vaker te maken met een ernstig arbeidsongeval. Dit geldt ook voor uitzendkrachten, die daarmee ook een kwetsbare groep vormen. Uit het rapport blijkt dat er geen grote verschillen zijn in oorzaken van arbeidsongevallen tussen uitzendkrachten en (vaste) werknemers.

Het aantal slachtoffers van arbeidsongevallen ligt in de jaren 2013 en 2014 iets hoger dan de twee jaar daarvoor. Een verklaring kan zijn dat de economische recessie over het dieptepunt heen is. Maar het hogere aantal meldingen kan ook komen door de boete voor het niet meden van een meldingsplichting ongeval wat sinds 1 januari 2013 is verhoogd tot maximaal € 50.000,-.
Jaarlijks zijn er zo’n 60 ongevallen met een dodelijke afloop.

Bron: Inspectie SZW
https://www.inspectieszw.nl/actueel/nieuws/2016/02/19/onderzoek-bevestigt-arbeidsongevallen-meestal-tussen-9-en-11-en-tussen-15-en-16-uur