AIM VROM wordt WWW.AIMONLINE.NL

Per vandaag, 29 januari 2015, wijzigt het internetadres van de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Met deze website kunt u checken of u vergunnings- of meldingsplichting bent en inzicht krijgen in milieuregels en maatregelen.

Het nieuwe internetadres is https://www.AIMonline.nl
Voorheen was dit https://aim.vrom.nl. Deze website zal nog tot 29 januari 2016 worden doorgelinkt naar de nieuwe AIMonline website.

Reden van deze wijziging is dat het nieuwe internetadres is beveiligd met een PKI-overheidscertificaat.

Zie voor meer informatie ook: https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/
Bericht namens: Landelijk beheerteam Activiteitenbesluit Internet Module; Kenniscentrum InfoMil, onderdeel van Rijkswaterstaat; Directie Water, Verkeer en Leefomgeving.