Administratieve Organisatie (AO) is een wezenlijk onderdeel binnen elke organisatie. Groei of verandering in uw organisatie vragen echter dikwijls om een aanpassing van de huidige werkwijze. Wanneer u te lang zaken blijft doen op de manier waarop ze altijd gegaan zijn, loopt u het risico dat dingen uit de hand lopen en u niet alleen administratieve-, maar ook financiële- en bedrijfsmatige risico’s loopt.

Een betrouwbare administratieve organisatie is belangrijk om op de juiste wijze financiële verantwoording te kunnen afleggen en daardoor een goedgekeurde accountantsverklaring te verkrijgen.

Voordelen van een degelijke administratie

Een goed functionerende administratieve organisatie en interne controle kan veel bijdragen aan uw organisatie. Het belangrijkste voordeel daarvan is wel dat een goede administratieve organisatie duidelijkheid schept voor iedereen: uw medewerkers weten wat te doen, wanneer en hoe. Er is een duidelijk inzicht in bedrijfsprocessen. Op die manier werkt u structureel aan de kwaliteit van uw organisatie.

Hoe helpt Van Voorst Consult?

Volgens Van Voorst Consult bestaat een goede administratieve organisatie en interne controle altijd uit de volgende vijf punten:

  • Beschrijving van processen;
  • Vastlegging van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op functie- en afdelingsniveau;
  • Vastlegging risico’s en maatregelen van interne controle;
  • Kwaliteitstoetsing, kwaliteitsverbetering en voortgangsbewaking;
  • Managementrapportages rondom processen, risico’s en interne controle.

Wanneer wij u helpen met uw administratieve organisatie volgen wij altijd deze vijf stappen.

Waarom Van Voorst Consult?

Van Voorst Consult heeft meer dan twintig jaar ervaring met veranderingen binnen organisatiestructuren van bedrijven. Wanneer u overtuigd bent dat u uw administratieve organisatie aan moet passen aan de huidige omstandigheden kan Van Voorst Consult u helpen met het opnieuw vormgeven daarvan.

Dankzij onze ruime ervaring kunnen wij snel analyseren waar de pijnpunten liggen en u direct enkele concrete handvaten geven om uw organisatie te veranderen. Bovendien hebben wij veel ervaring met het implementeren van veranderingen op de werkvloer.

Wanneer u onze hulp inroept bij verbeteren van uw administratieve organisatie kunt u deze werkzaamheden gemakkelijk combineren met de werkzaamheden voor een certificering.

Administratie en certificering combineren

Wanneer u onze hulp inroept bij verbeteren van uw administratieve organisatie en interne controle kunt u deze werkzaamheden gemakkelijk combineren met de werkzaamheden voor een certificering, zoals bijvoorbeeld ISO 9001. Deze norm heeft immers ook alles te maken met de kwaliteit van uw administratieve organisatie. U kunt binnen één adviestraject beiden dus combineren. Op die manier bespaart u niet alleen tijd, maar ook geld.

Easytool systematiek

Van Voorst Consult heeft een instrument ontwikkeld om uw bedrijf vlot en gedegen aan degelijke administratieve organisatie te helpen: de Easytool systematiek. Deze systematiek zorgt ervoor dat u in de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer er ook echt baat bij heeft dat risico’s en interne afspraken duidelijk zijn vastgelegd. Wij vertellen u graag alles over deze tool in een gratis adviesgesprek.

Voor dit oriënterende gesprek en toelichting van onze aanpak kunt u direct bellen met Gijsbert van Voorst: 06 – 57 47 69 04 of maak gebruik van het onderstaande formulier. Wij bellen u dan binnen één werkdag terug.

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.