AANTAL GMP+GECERTIFICEERDE BEDRIJVEN STIJGT FLINK

Het aantal GMP+-gecertificeerde bedrijven is in de eerste helft van 2005 door de grens van 6.000 gegaan. Het aantal bedrijven steeg wereldwijd van 5.767 naar 6.158, een toename van 6,8%. Dit blijkt uit cijfers van het Productschap Diervoeder (PDV). Dit is ondanks het feit dat in deze periode 199 bedrijven het GMP+-certificaat kwijtraakten, in vrijwel alle gevallen op eigen verzoek. Het gaat dan met name om handelaren in en producenten van voedermiddelen en transportbedrijven. Volgens het productschap zien een groot deel van de afhakende bedrijven af van de toenemende bedrijfseconomische inspanningen die gepaard gaan met het GMP+-certificaat. Daarnaast is een belangrijke reden voor opgave bedrijfsbeëindigingen en overnames. Verder meldt het productschap dat er wereldwijd inmiddels 34 geaccepteerde certificatie-instellingen zijn, met in totaal ruim 300 auditoren, die bevoegd zijn om in het kader van de GMP+-regeling audits uit te voeren. Het PDV benadrukt dat niet het productschap, maar de certificatie-instellingen verantwoordelijk zijn voor verlening, opschorting en intrekking van GMP+-certificaten.