AANDACHT VOOR OHSAS 18001 EN VERNIEUWING

Door BSI, het Britse normalisatie-instituut, is dit voorjaar een wereldwijd onderzoek verricht naar het aantal organisaties met een gecertificeerd arbomanagementsysteem op basis van OHSAS 18001 of een andere norm voor arbomanagement. De trend is duidelijk: certificatie van arbomanagementsystemen zit in de lift. In 2003 werden wereldwijd ruim 8000 arbomanagementcertificaten geteld en in 2004 zijn het er meer dan 14000. Ruim 11000 daarvan zijn gebaseerd op OHSAS 18001 en de overige 3000 op maar liefst 37 andere eisenstellende documenten. Koploper in groei en in absolute aantal is China. Andere landen met opvallend veel certificaten (in vergelijking met hun ‘score’ op het gebied van ISO 9001 en ISO 14001) zijn Indonesië en India.

Moet hieruit de conclusie worden getrokken dat OHSAS 18001-certificatie de meeste potentie heeft in landen waar de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden minder stringent is en/of minder wordt nageleefd, en waar bedrijven dus meer behoefte hebben om tegenover buitenlandse handelspartners aan te tonen dat ze serieus werken aan goede arbeidsomstandigheden? In Nederland werden 153 OHSAS 18001-certificaten geteld en dat ligt zo ongeveer in lijn met andere West-Europese landen. Review OHSAS 18001 OHSAS 18001 is inmiddels aan een ‘review’ onderworpen.

Er gaat gewerkt worden aan een nieuwe versie die wordt afgestemd op de tweede editie van ISO 14001, die in november 2004 is verschenen. Het is nog niet duidelijk in hoeverre ook allerlei ‘arbospecifieke’ zaken ter discussie zullen worden gesteld en eventueel worden aangepast. In de Verenigde Staten krijgt OHSAS 18001 een concurrent in de vorm van een nationale norm ANSI/AIHA Z10-2005 “American national standard – Ocuupational Health and Safety Management Systems”. Dit is een opvallende ontwikkeling omdat met name de Verenigde Staten zich altijd fel hebben gekeerd tegen voorstellen voor de ontwikkeling van een ISO-norm voor arbomanagement.