AANDACHT VOOR KWALITEIT IN DE ZORG NEEMT TOE

De aandacht voor kwaliteit in de zorg neemt toe. Dit staat in recente brancherapporten van het onderzoeksbureau Nivel en het RIVM. Binnen ziekenhuizen worden kwaliteitsinstrumenten op verschillende niveaus toegepast. Deze behoefte heeft geleid tot een aantal initiatieven bij het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN).

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) worden ontwikkelingen in de zorg jaarlijks vastgelegd in brancherapporten van het onderzoeksbureau Nivel en het RIVM. Het recent gepubliceerde rapport ‘Cure’ besteedt relatief veel aandacht aan kwaliteit. Binnen ziekenhuizen wordt kwaliteit steeds belangrijker en worden kwaliteitsinstrumenten steeds breder ingezet. De meeste ziekenhuizen hebben inmiddels een of meer kwaliteitsfunctionarissen in dienst, in tegenstelling tot een paar jaar geleden. De groeiende vraag naar instrumenten voor kwaliteit in de zorg is bij NEN goed merkbaar. NEN wordt in toenemende mate benaderd met vragen over het onderwerp. Ook wordt vanuit Nederland actief invloed uitgeoefend op internationale ontwikkelingen over kwaliteit in de zorg.

ISO 9001 voor de zorg

Er is een Nederlandse normcommissie die heeft bijgedragen aan het tot stand komen van het document van ISO 9001 voor de zorg. Dit document is een nadere uitwerking van ISO 9001, een internationale norm die werd gecreëerd door de International Organization for Standardization (ISO) met als doel de internationale vereisten voor kwaliteitsmanagement te bepalen. NEN-EN-ISO 13485 Medische hulpmiddelen – Kwaliteitsmanagementsystemen Binnen de branche van medische hulpmiddelen staat men ook niet stil en ook hier is een variant van de ISO 9000 gecreëerd. Het gaat hier om de norm NEN-EN-ISO 13485 “Medische hulpmiddelen – Kwaliteitsmanagementsystemen – Bijzondere eisen voor reguleringsdoeleinden”.

Binnenkort wordt hiervan de Nederlandse vertaling verwacht en een cursus voor de toepassing van de norm in de praktijk is in voorbereiding. Ketenkwaliteit lichaamsmateriaal Op dit moment staat het normontwerp NEN 8016 “Ketenkwaliteit lichaamsmateriaal” uit voor een openbare commentaarronde. Dit normontwerp geeft invulling aan de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal (Wvkl). Belanghebbende partijen kunnen het document opvragen bij NEN en hun commentaar tot uiterlijk 1 oktober 2005 indienen.

Nieuwe ontwikkelingen over kwaliteit in de zorg In Nederland is gestart met een aantal normalisatietrajecten op het gebied van kwaliteit in de zorg. Belanghebbende partijen nemen deel aan dit traject en geven aan waar de behoefte ligt. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen: Kwaliteitsborging van medische apparatuur; Verantwoord gebruik van medische hulpmiddelen in de thuiszorg; Kwaliteit van het ooglaseren; Onderhoud van patiëntentilliften. Aan deze trajecten kan nog deelgenomen worden door geïnteresseerden. Meer informatie Persberichten van de Staatscourant kunt u vinden op www.sdu.nl/staatscourant. Persberichten afkomstig van VWS kunt u vinden op www.minvws.nl.