AANBIEDING NEN 4400-1 NULMETING

Met de introductie van de NEN 4400-01 norm is een belangrijke stap voorwaarts gezet. Deze officiële NEN 4400 – 1 norm is in nauw overleg met de branche-organisaties opgezet. Een uitzendbureau dat aan NEN 4400-01 voldoet, waarborgt voor opdrachtgevers dat alles goed is geregeld.

Om het NEN 4400-01 certificaat te verkrijgen/behouden moeten uitzendbureaus regelmatig een audit laten uitvoeren door een geaccrediteerde certificeringsinstelling.

Waarom NEN 4400-1?
Een uitzendbureau is verplicht om zowel loon- en omzetbelasting als sociale verzekeringspremies af te dragen. Doet het bureau dat niet, dan is ook de klant -de “inlener”- wettelijk aansprakelijk (ketenaansprakelijkheid).
Iets dergelijks geldt voor de verplichting om de identiteit van de werknemer vast te stellen en na te gaan of hij “gerechtigd is tot het verrichten van arbeid”. Als het uitzendbureau hierin nalatig is of een fout maakt, kan ook de opdrachtgever worden aangesproken; dit kan in de praktijk leiden tot hoge sancties.
Het zal duidelijk zijn dat klanten van uitzendbureaus dit soort risico’s niet willen lopen. Daarom hebben partijen in de branche regels opgesteld: de NEN 4400-01 normen.
Voldoet een uitzendbureau daaraan, dan wordt het opgenomen in het register van gecertificeerde ondernemingen. Het beheer van dit register is in handen van de Stichting Normering Arbeid (SNA) (www.normeringarbeid.nl). Inschrijving in het register is het bewijs dat een uitzendbureau voldoet aan de normen van NEN 4400-01. Daarmee kan aan opdrachtgevers duidelijk worden gemaakt dat het risico op (keten)aansprakelijkheid minimaal is.

Wijzigingen m.i.v. 2007
De nieuwe norm NEN 4400-01 is officieel per 1 januari 2007 van kracht. In het overgangsjaar 2006 zijn de toetsingen voor de verschillende registers al volgens deze nieuwe norm uitgevoerd. Per 2007 is er één centraal register, waarin de eerder bestaande vijf registers zijn opgegaan. Het beheer hiervan is in handen van de Stichting Normering Arbeid (SNA). In het nieuwe register worden alle uitzendbureaus opgenomen die voldoen aan de NEN 4400-01 norm.
Voor een uitzendbureau dat in 2006 al voldoet aan de norm, verandert er inhoudelijk niet zo veel. Ook in 2007 zal die onderneming dan langs de meetlat van de NEN 4400-01 norm worden gelegd. En als de organisatie daar opnieuw aan voldoet, behoudt men het certificaat.
Wat er wel verandert, is dat uitzendondernemers vanaf 2007 zelf verantwoordelijk zijn voor het laten uitvoeren van de toetsing. Daartoe dient het uitzendbureau zelf een contract af te sluiten met een geaccrediteerde certificeringsinstelling die de audit voor NEN 4400-01 uitvoert.

Nulmeting NEN 4400-1
Van Voorst Consult kan samen met u in kaart brengen wat er nodig is voor uw organisatie om te voldoen aan de NEN 4400-1 norm. De investering hiervoor is € 780,- en € 0,38 per km. Bel of mail voor een afspraak!