50e erkende RI&E op internet

Uitgeverijen kunnen als 50e branche risico’s in kaart brengen met erkende Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Op de website www.rie.nl staan nu 50 erkende Risico Inventarisatie en Evaluaties (RI&E’s). Door een erkende Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) in te vullen, komt een bedrijf in aanmerking voor een lichte toets door de arbodienst. Uitgeverijen vormen de 50e branche die nu beschikt over een erkende Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

Waarom een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)?

Met een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)kan een bedrijf alle risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden op een rij zetten en gericht aanpakken. Een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) bestaat uit een lijst met alle risico’s in het bedrijf op het gebied van arbo en een plan om deze risico’s aan te pakken. Iedere ondernemer met personeel is verplicht een RI&E uit te voeren.

Toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Bedrijven met maximaal 25 werknemers kunnen in aanmerking komen voor een lichte toets door de arbodienst, welke ook goedkoper is. Hiervoor dient een bedrijf een branchespecifiek RI&E-instrument te gebruiken. Dit instrument moet tot stand zijn gekomen in overleg tussen werkgevers en werknemers en moet bovendien aangemeld zijn bij het Arbo Platform Nederland, een onafhankelijke netwerkorganisatie bestaande uit vertegenwoordigers van zowel werkgevers als werknemers als arbo-deskundigen.