13 VRAGEN OVER DE ARBOWET

De politiek is het er over eens dat de arbowet niet goed meer werkt. De wet blijkt vooral voor kleine bedrijven duur en inefficiënt. Daarom hebben de meeste wijzigingen betrekking op bedrijven met minder dan 10, 15 en 25 medewerkers. De rol van arbodiensten verandert hierdoor. Alles op een rij over de oude en nieuwe regelingen. 1. Waarom is er eigenlijk een arbowet? De arbowet regelt de arbeidsomstandigheden in bedrijven. Het doel is het werken veiliger, hygiënischer en fysiek minder belastend te maken. Uiteindelijk zal dit tot lager verzuim en minder instroom in de WAO moeten leiden. 2. Wat doet een arbodienst eigenlijk? De arbodienst maakt uw bedrijf Arbo-proof. Zorg er kortom voor dat u aan alle eisen voldoet. Het belangrijkste instrument is de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) die in kaart brengt waar de potentiële problemen/gevaren in uw bedrijf liggen en welke oplossingen er zijn om problemen te voorkomen. Ook helpt de arbodienst u met het opzetten van een verzuimbeleid en periodieke medische keuringen van uw personeel. 3. Waarom verandert de wet per 1 juli? Niemand was meer tevreden met de laatste wetswijziging van 1998. Het grootste probleem is achteraf de verplichting geweest om een arbodienst te moeten inschakelen. Werkgevers (vooral die in het mkb) betaalden hierdoor voor diensten die ze nooit zouden afnemen. Ook bleken de arbodiensten te log en te duur voor het mkb. De arbodiensten van hun kant vinden dat zij te weinig ruimte van de overheid krijgen om hun diensten beter aan kunnen bieden. 4. Wat verandert er dan per 1 juli 2005? Het belangrijkste is dat de verplichting verdwijnt. U kunt straks per probleemgebied een deskundige inhuren om u te helpen! Dat is veel efficiënter en goedkoper. Aan de aanbiederzijde krijgen arbodiensten of andere dienstverleners eindelijk de kans u werkelijk maatwerk te leveren. 5. Gaat die ellendige RI&E ook op de schop? De verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie blijft, maar de verplichte toetsing verandert. Deze toetsing verdwijnt straks voor bedrijven met 10 of minder mensen, zolang de inventarisatie maar voldoet aan de landelijke eisen. Bedrijven met 11 tot en met 25 medewerkers kunnen de RI&E schriftelijk laten toetsen, waardoor het tijdrovende bedrijfsbezoek verdwijnt. Vanaf 25 medewerkers blijft alles bij het oude. 6. Wat is mijn rol in dit geheel? Nieuw is dat alle bedrijven een interne preventiemedewerker moeten aanstellen en laten opleiden. Ondernemers met 15 medewerkers of minder mogen deze taak zelf op zich nemen. De preventiemedewerker regelt bijvoorbeeld het verzuimbeleid, maakt en controleert de RI&E en adviseert medewerkers over veiliger of gezonder werken. 7. En wat doen mijn mensen? Die moet u betrekken bij de nieuwe organisatie van de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moet akkoord gaan met uw aanpak binnen de nieuwe regels. 8. Wat verandert er niet? Allereerst het feit dat u nu vrijwel volledig verantwoordelijk wordt gesteld voor de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers. Verder blijft u dus verantwoordelijk voor het maken en laten toetsen van de RI&E (zie hierboven) van de risico’s die uw mensen op het werk lopen en het bijpassende plan van aanpak. Ook moet u een verzuimbeleid hebben, waarin zaken als ziek- en betermelding en controle van zieken zijn vastgelegd. Ook het periodieke arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) blijft bestaan. Ten slotte moet u het mogelijk maken dat uw medewerkers naar het spreekuur van een bedrijfsarts kunnen. 9. Dus ik kan de arbodienst er volgende week uit gooien? Ja, in principe wel, maar pas op wat er in het huidige contract staat. Als het contract tot 1 januari 2006 loopt, dan zit u voorlopig nog even vast. Denk aan het tijdig opzeggen van dit contract! Vaak is er twee maanden opzegtermijn. Wel worden de nieuwe regels in lopende contracten verwerkt. Soms zijn de contracten collectief door uw branchevereniging afgesloten. Als u nog niet door uw branchevereniging bent ingelicht, check dan even wat er gaat gebeuren. 10. Maar dat is het? Nee, in verzuimgevoelige branches zijn arboconvenanten van kracht. Hier zijn tussen de sociale partners afspraken gemaakt over het terugdringen van verzuim (en WAO-instroom). Deze afspraken blijven van kracht en dus ook de rol van arbodiensten. Op www.arboconve-nanten.swz.nl kunt u kijken of er in uw branche zo’n afspraak geldt. 11. Kan ik van arbodienst wisselen? Ja, natuurlijk. Let er dan wel op dat u een gecertificeerde arbodienst neemt. Op www.boaplein.nl vindt u een lijst met alle officieel goedgekeurde arbodiensten. Let er bij het onderhandelen op dat de arbodienst verstand heeft van uw branche. Ook is het prettig als uw arbodienst u managementinformatie levert. Bijvoorbeeld een analyse van ziekteverzuim of een vergelijking van de risico-analyse met vergelijkbare bedrijven. 12. Hoe zit dat eigenlijk met conflicten? Als uw medewerker er met de arbodienst of bedrijfsarts niet uitkomt, kunt u een onafhankelijk deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV of een klacht indienen bij het medisch tuchtcollege. Als u en uw arbodienst ruzie krijgen, dan kunt u een klacht indienen bij de geschillencommissie arbodiensten in Den Haag. Alle gecertificeerde arbodiensten hebben er voor getekend dat ze alle klachten in behandeling nemen en binnen drie maanden uitslag geven. 13. Waar kan ik nog meer informatie halen? De website van de branche organisatie van arbodiensten (www.boaplein.nl) biedt veel informatie. Ook op www.arbo.nl is veel te vinden. Uiteraard is er een startpagina (https://arbo.pagina.nl/) met gegegevens over bedrijven die actief zijn in deze sector. Ten slotte biedt ook het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid informatie op www.minswz.nl